Årsmötesprotokoll 2023

Svenska skolhistoriska föreningen i Finland rf.

Årsmöte 20.4.2023 kl.16.30 i Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, Helsingfors, sal 206

 1. Föreningens ordförande Erik Geber öppnade motet kl.16.35
 2. Val av motets ordförande och sekreterare

Erik Geber valdes till mötets ordförande och till sekreterare utsågs Martin Gripenberg.

 1. Val av två protokollsjusterare och rösträknare

Till protokollsjusterare och rösträknare valdes Urban Fellman och Pertti Hakala.

 1. Konstaterande att närvarande var: Erik Geber, Ingeborg Rask, Urban Fellman, Pertti Hakala och Martin Gripenberg.
 2. Mötets laglighet och beslutsfördhet : Konstaterades att mötet har annonserats på föreningens hemsida 2.3.2023 och med annons i HBL.
 3. Mötesagendan godkänns

Vid årsmötet behandlades i föreningens stadga punkt 7 nämnda ärenden:

 1. Styrelsens berättelse över föregående års verksamhet godkändes.
 2. Bokslutet godkändes samt verksamhetsgranskarens utlåtande noterades.
 3. Kontaterades att inga anmärkningar mot styrelsens verksamhet har gjorts, men då ingen utomstående var närvarande kunde ingen bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
 4. 10. Val av nya medlemmar till styrelsen enligt § 4 i stadgarna, samt en verksamhetsgranskare och en suppleant för denna.

Till styrelsemedlemmar valdes Pertti Hakala, Ingeborg Rask, Marianne Lindberg, Urban Fellman, Jan-Erik Mansikka och Martin Gripenberg. Till verksamhetsgranskare valdes Veronica Fellman och som ersättare Erik Geber.

 

 1. Medlemsavgiften bibehölls på 10 euro/år
 2. övriga ärenden som framförts till styrelsen före årsmötet

Konstaterades att inga övriga ärenden framförts, men avgående ordförande Erik Geber avtackades för en lång period som föreningens ordförande.

 1. Mötet avslutades.kl. 17.15.

Erik Geber                                          Martin Gripenberg

Ordförande                                          Sekreterare

Protokollsjusterare:

Urban Fellman                                    Pertti Hakala

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.