Björneborgs trivialskola, Björneborg

Den första skolan i Björneborg grundades på 1500-talet och torde ha varit en barnaskola – ett pedagogi som snart kompletterades med en trivialskola. Dessa var offentliga skolor i motsats till den nuvarande privata skolan som kan sägas förvalta dessa skolors arv. Trivialskolan i Björneborg hade fyra latinklasser och en apologistklass och motsvarande mängd lärare: rektor, konrektor högre och lägre kollega samt apologist enligt skolordningen från år 1724 (Hanho 1947,103). Under stora ofreden flyttades trivialskolan till Raumo och återvände till Björneborg först 1722. I början av 1800-talet var trivialskolan i Björneborg en av de tre trivialskolorna i Finland som enligt 1724 års skolordning hade fyra klasser samt apologistklass. Lärarkrafterna bestod av rektor, konrektor, äldre opch yngre kollega samt apoologist. Då Borgå gymnasium var det enda i Finland kunde eleverna från trivialskolorna få fortsdätta direkt till Åbo Akademi utan gymnasiestudier.

Hanho J.T.: Suomen oppikoululaitoksen historia I. Porvoo 1947.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.