[:sv]Elementarskolan, Gamlakarleby[:]

[:sv]

http://www.kulturmiljo.fi/read/asp/rsv_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=5177
Redan 1634 finns ett omnämnande om den skola som verkade i Karleby och som staden svarade för. Pedagogiets byggnad i Karleby byggdes i form av borgerskapets dagsverken 1695–1696, då det tidigare skolhuset som var stadens första hade konstaterats vara i dåligt skick. Ritningarna till den nya byggnaden beställdes från Stockholm. Pedagogiet gav elementär utbildning, varefter de mest förmögna kunde fortsätta sina studier i trivialskolan i Vasa eller Uleåborg. En orsak till att det ståtliga skolhuset uppfördes i Karleby torde ha varit en förhoppning om att trivialskolan skulle ha flyttats från Vasa till Karleby. 
Pedagogiets norra stuga var i skolans användning medan den södra var en sal för synoder, i vilken man höll prästmöten. Förstugan torde ha använts som bostad av skolans lärare. Pedagogiets skolsal användes av lägre elementarskolan till 1867. Byggnaden fungerade efter det här bland annat som natthärbärge för fattiga, blev på nytt skola för en kort tid på 1890-talet, och i början 1900-talet omvandlades byggnaden till museum och bibliotek. På 1960-talet rekonstruerades byggnaden och fick ett utseende som motsvarade det ursprungliga. 
Den separata lärarbostad som fanns på pedagogiets tomt konstaterades 1813 vara i dåligt skick och köpman Anders Roos, vars nya stadshus just hade blivit färdigt, fick i uppdrag att komma med ritningar för en ny tegel- och stenbyggnad. Ritningarna godkändes av Överintendentsämbetet i Stockholm och byggnaden färdigställdes 1816–1818. 
Elementärundervisningen reformerades med en kejserlig förordning 1841, varefter pedagogiet omvandlades till en lägre elementarskola. I staden framlades 1838 ett förslag om att grunda en trivialskola. År 1861 förordnades att en övre elementarskola skulle grundas i Karleby och skolan inledde sin verksamhet i övre våningen i Rooska gården. Övre elementarskolan fungerade i Rooska gården till 1866, då dess nybyggnad blev färdig, och den lägre elementarskolan flyttade till den övre elementarskolans tidigare lokaler i Rooska gården. 

[:]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.