[:sv]Gerby skola, Vasa[:]

[:sv]Gerby skola

(foto 2019)

I skolan strävar man efter att i en positiv, trygg och motiverande lärmiljö fostra eleverna till sunda, ansvarskännande individer med god självkänsla. Att eleven kan uppföra sig väl och samspela med alla är viktigt. Elevens skolgång bygger på ett gemensamt ansvarstagande där eleven, hemmet och skolans personal samverkar och var och en har sin egen roll. Skolan strävar efter att genom kontinuerlig kommunikation skapa ett ömsesidigt samarbete mellan hemmet och skolan.

Det centrala i skolans verksamhet är att varje elev har goda baskunskaper i läsning, skrivning, matematik och studieteknik för att ha en hållbar grund för fortsatta studier. Olika färdigheter, samt konstnärliga uttryckssätt utgör också viktiga delar i elevens kunskapsbank.

Skola värnar vi om traditioner och erbjuder eleven många olika typer av upplevelser inom kultur, friluftsverksamhet och samhällsengagemang. I Gerby skola blir alla elever sedda och respekterade.

https://www.vaasa.fi/sv/information-om-skolan

 [:]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.