[:sv]Haga skola, Vasa[:]

[:sv]Haga

(Bild https://www.vaasa.fi/sv/bo-och-lev/smabarnspedagogik-och-skolor/grundlaggande-utbildning/skolor/svensksprakig-grundlaggande-utbildning/haga-skola/ )

Haga skola finns i Gamla Vasa i omedelbar närhet till både historiska platser och naturen. Det är lätt för oss att variera lärmiljöerna, eftersom biblioteket, konstgräsplanen, skogen, Alkula, idrottsplanen, butiken och Gamla Vasa ruiner finns på gångavstånd. Vi har en skolgård som lockar till aktivitet och rörelse. Skolgården är planerad så att den är lättillgänglig även för personer med rörelsehinder.

I vår skola ordnas grundläggande utbildning i åk 1-6 och grundläggande utbildning i åk 1-9 för elever inom det särskilda stödet.

Vår målsättning är att alla elever ska få utvecklas till sin fulla potential. Vi värnar om elevens individuella lärstig. Elevens individuella behov och möjligheter beaktas i undervisningen. Pedagogerna i Haga är vana vid att bygga individuella helheter och förbereda eleverna för nästa steg d.v.s övergången till åk 7 i en annan skola eller övergång till andra stadiets utbildning. Specialundervisning kan ges i stor grupp som kompanjonundervisning, i liten grupp enligt elevens behov eller som deltidsspecialundervisning. Jämlikhet, trygghet och delaktighet är viktiga värden och följs upp kontinuerligt.

I Haga skola ordnas också förberedande undervisningen för elever med invandrarbakgrund. Eleverna i den förberedande gruppen är av varierande ålder, kommer från olika hörn i världen och har flexibel skolstart. Eleverna går i medeltal i den förberedande undervisningen och lär sig grunderna i svenska språket under ett års tid. Under tiden i förberedande integreras eleven i sin blivande undervisningsgrupp enligt en personlig plan.

Den svenskspråkiga sjukhusundervisningen administreras via Haga skola. Två lärare jobbar vid Vasa centralsjukhus med undervisning för elever som är intagna på sjukhusets olika avdelningar. Även sjukhusundervisningen planeras och genomförs enligt elevens behov och möjligheter.

Sjukhusundervisningen har en konsultationstjänst som man kan ringa när man har en elev som varit inskriven på avdelning eller när man har en elev som nyligen skrivits ut och man behöver konsultera angående undervisningsplanering och anpassning.

Undervisningen vid en boendeenhet i Lillkyro administreras också via Haga skola.

Haga skola i Vasa återinvigdes på torsdagen efter en omfattande tillbyggnad och renovering. Det är nästan på dagen 32 år sedan Haga skola invigdes första gången. Haga skola är en svenskspråkig närskola för de östra delarna av staden, inklusive Lillkyro. Inom ramen för Haga skola verkar också Mussor skola för elever med olika typer av funktionsnedsättningar. Dessutom ges också föreberedande utbildning för barn med invandrarbakgrund. https://svenska.yle.fi/artikel/2016/10/27/nyrenoverade-haga-skola-i-vasa-aterinvigd

 

 [:]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.