Jungfruskärs skola, Houtskär

Skolan verkade 1933-1939

Den privata folkskolan på Jungfruskär blev den sista i raden av folkskolor som grundades i Houtskär. I kommunens arkiv finns endast spridda anteckningar om skolans tillkomst. Hösten 1933 ska skolan ha haft nio elever och fick 1933 låna fem dubbla pulpeter av folkskolan i Saverkeit. Att skolan fick kommunala medel och understöd från Svenska folkskolans vänner finns också antecknat i kommunens arkiv, men däremot inte vem som tog initiativet till skolan, vem som valdes till lärare eller direktionsmedlemmar. Skolans mer eller mindre fullständiga arkiv finns på Jungfruskär men har inte överlämnats till det lokalhistoriska arkivet. En möjlighet är att det uppstod oenighet mellan föräldrarna på Jungfruskär om inkvarteringen av barnen och därför av föräldrarna startades en privat skola ute på Jungfruskär invid Skiftet. Skolan torde ha inlett sin verksamhet vid Brunströms på Hamnö och sedan fortsatt hos Hambergs på Jungfruskärslandet. Lärare vid skolan skall ha varit: Signe Öhberg 1933-36, Agda Mattsson 1936-1938, Helge Rosenqvist 1938-39.

(Mårtensson 2000, 119-120)

  • Mårtensson Bernt (red.) En bok om Houtskär, del II. Bygdens öden till slutet av 1900-talet. Vasa 2000.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.