[:sv]Kristliga folkhögskolan, Nykarleby[:]

[:sv]

(Foto 2018)

Kristliga folkhögskolan i Nykarleby började sin verksamhet år 1920.

Skolans motto har från början varit: ”För sanning, frihet och Kristi evangelium.” Skolans första rektor hette Johannes Nyström.

Under 1910-talet växte en ungdomsväckelse i nejden fram och i efterdyningarna av den startades skolan i nära samarbete med Kyrkans Ungdom. Tanken var att ungdomen, speciellt på landsbygden, skulle få mer utbildning och samtidigt lära den kristna tron. Ett nytt skolhus och ett internat byggdes i rask takt före skolan startade sin verksamhet. 41 elever startade på första årskursen.

På grund av kriget inställdes skolarbetet mellan åren 1941- 42. Skolbyggnaderna användes då för militärinkvartering. Kort efteråt byggdes internatet som står kvar än idag. Vintern 1945-46 hade skolan 127 elever och var då Österbottens största folkhögskola.

Skolan hade från början en linje med undervisning i kristendom och allmänbildande ämnen. På 1950-talet fick skolan två linjer: en praktisk- och en studielinje. Redan från starten fanns ändå en omfattande kortkursverksamhet. Det började med prediko- och juniorledarkurser men idag erbjuds varierande föreläsningar, praktiska- och teoretiska kurser samt delar av Borgå stifts personalutbildning.

(Bild Björkstrand Gustav(2020) Skolan för livet. Ett sekel med Kristliga folkhögskolan i Nykarleby 1920-2020.)

Den nuvarande skolbyggnaden uppfördes i sitt första skede 1972. Efter att det gamla skolhuset rivits, byggdes också den andra delen av skolbyggnaden som togs i bruk 1982.

1989 startade språkundervisningen för de första flyktingarna som anlände till Nykarleby. Den utvecklades så småningom till en integrationsutbildning som erbjuds på svenska och finska för nyanlända i regionen. Skolan har under åren haft flera ettåriga linjer: en vård-, anpassad- , dagklubbs-, häst-, volontär- och bibellinje. 1989 började den första barnledarutbildningen och något senare en utbildning för kyrkvaktmästare. Numera är Seurakuntaopisto (SO) utbildningsanordnare för Yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning samt Yrkesexamen i församlings- och begravningsservice. Utbildningarna ges också på andra orter i Svenskfinland.

”Det har gällt för skolans ledning att fortgående upptäcka var luckorna i utbiöldningssystemet finns och hur man kan fylla dem…. Det är helt enkelt inte möjligt att bygga upp en utbildningsstruktur som skulle sakna brister. Flyktingvågen som vällde in över landet på 2010-talet skapade ett sällan sett utbildningsbehov som knappast skulle ha klarats av utan våra folkhögskolor och deras internat.” (Björkstrand 2020, 194)

(Bild Björkstrand Gustav(2020) Skolan för livet. Ett sekel med Kristliga folkhögskolan i Nykarleby 1920-2020.)

Idag är skolan en mötesplats för studerande från olika länder, åldrar och bakgrunder. Skolan erbjuder även inkvartering, uthyrning av rum för olika arrangemang och god mat. Tidigare kallades skolan i folkmun för ”Folkis”, men nuförtiden används oftast Kredu.

Vid första advent 28-29.11.2020 firade folkhögskolan sitt 100-års jubileum med jubileumskoncert på lördagen tillsammmans med bla. Church Hill Boys. Söndagen firades med  festgudstjänst i Nykarleby kyrka med predikan av biskop Bo-Göran Åstrand och jubileumsfest med Karin Erlandesson som festtalare och presentation av folkhögskolans historik. I Kyrkpressen 24/2020,22-23 ingår ett uppslag med intervjuer av fem tidigare elever. Till folkhögskolans verksamhetsformer har länge hört internationellt samarbete. Bland skolans tidigare rektorer kan ränas sedermera biskop Gustav Björkstrand.

(Bild Björkstrand, 2020, 102)

Sedan 1.1.2017 är yrkesutbildningen en del av Kirkkopalvelut/ Seurakunta-opisto dvs. Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning (barnledare), Yrkesexamen för kyrkvakt-mästare samt personal-utbildning. Kredu campus ansvarar för SO:s svensk-språkiga utbildning i hela landet.

Folkhögskolans rektorer: Johannes Nyström 1920 – 1947, Runar Hedberg 1947 – 1970, Gustav Björkstrand 1970 – 1975, Göran Hellberg 1975 – 1978, Kurt Cederberg 1978 – 1984, Johan Klingenberg 1984 – 1999, Ulla-Brita Wikström 1999 – 2006, Anna-Maria Audas-Willman 2006 – 2012, Görel Ahlnäs 2011 – 2013, Hans Boije 2013 – 2017, Susann Friman 2017 –

I Björkstrands bok finns också ett kort stycke om hur folkhögskolan klarade corona-krisen 2020. (Björkstrand 2020, 184-185.)

 

http://www.kredu.fi/

Björkstrand Gustav(2020) Skolan för livet. Ett sekel med Kristliga folkhögskolan i Nykarleby 1920-2020.

 [:]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.