[:sv]Kronoby folkhögskola, Pedersöre[:]

[:sv]Kronoby fhs

(Bild https://kvarnen.fi/app/uploads/2019/11/EKONOMIPLAN-OCH-BUDGET-2.pdf )

Rektors översikt
ldag förfogar Kvarnen samkommun över nya och renoverade byggnader. lnternatet har fått några nya
rum och köket har förstorats. Slöjden har fått välbehövliga tilläggskvadrater och köket och matsalen
är nya och fina. De yttre förutsättningarna med en trivsam och inspirerande miljö, för såväl
studerandena som de anställda, är gynnsamma och inbjuder till att göra sitt bästa. Studerandeantalet
som fortfarande är högt kräver moderna och flexibla utrymmen för att skolan skall kunna utvecklas
vidare. I en skola som till största delen fortfarande består av byggnader från L891 kräver ändå konstant
tillsyn och ibland lite renovering.

Under hösten inleddes förberedelserna att starta upp den nya polisförberedande utbildningen i
samarbete med Polisyrkeshögskolan i Tammerfors och Polisinrättningen i Österbotten. Ett unikt
projekt och det enda i Finland. 20 platser har reserverats för den ettåriga utbildningen med namnet
Samhälle Finland. Den förbereder för ansökan till studier vid Polisyrkeshögskolan. lnitiativet har
emottagits väl bland berörda myndigheter. Samarbetet har initierats också med Strömbäcks
folkhögskola utanför Umeå, där man även har en polisförberedande linje. Den nya utbildningen
kommer att sätta press på internatkapaciteten. I dagens läge finns bara ett fåtal sängplatser att erbjuda
och vi har därför i budgeteringen tagit med ett planeringsanslag för ett nytt internat.

Nordiska Konstskolan som verkat som filial till Kvarnen samkommun upphörde med sin verksamhet
inför höstterminen. Bristande elevantal under en längre tid och brist på trovärdiga framtidsscenarier
bidrog till att Kvarnen inte mera kunde stå som upprätthållare av Konstskolan. De studerandeveckor
som frigjordes kommer att dirigeras till den nya utbildningen Samhälle Finland och till övriga
utbildningar och kurser till vår verksamhetspunkt i Kronoby.

Under hösten 2018 inleddes ett samarbete med skolor och utbildningsansvariga i staden Wuhan i Kina.
Ett utbrett intresse finns bland kineserna att besöka Finland för att bekanta sig med vårt
utbildningssystem. En grupp förskollärare besökte Kronoby folkhögskola redan under hösten. Ett
specialsytt program hade utarbetats för gruppen och responsen var överväldigande. lnför det
kommande verksamhetsåret väntas flera grupper kineser besöka vår skola och i fortsättningen hoppas
vi kunna göra svarsbesök till Kina.

Elevtillströmningen är fortfarande relativt sett god även om toppåren 201,4-1,6 har passerat. Till de
flesta linjer har vi fortfarande fler sökande än vi kan ta emot. Den marginella minskningen i antalet
studerande syns i antalet studerande på språklinjen, även om studerandeantalet fortfarande är väldigt
högt. Vi vill ändå inte lägga oss till ro utan söker ständigt nya kundgrupper, intressanta kurser i tiden,
nya möjligheter gällande internat och kök, utökat samarbete med andra skolor och speciellt med
medborgarinstitutet, allt i syfte att göra vår skola så intressant och kostnadseffektivt som möjligt. Vi
har även utökat möjligheterna för allmänheten att övernatta i skolans internat under
sommarmånaderna.

I början av det nya året 2019 inköptes granntomten, Tallmark, med tillhörande byggnader. Tomten
som angränsar till Kvarnen ansågs ge framtida möjligheter för utvidgning och avhjälper till en del den
utrymmesbrist som uppstår när Polisförberedande utbildningens studerande skall beredas
internatplats.

Under de senaste åren har många av den ordinarie personalen avgått med pension och så sker även
under de närmaste åren. En ny generation övertar arbetet inom kort. Det blir en stor utmaning för
skolan att ersätta den erfarenhet och kunskap som går tillbaka över fyrtio år i tiden.

Tom Hansen, rektor

https://kvarnen.fi/app/uploads/2019/05/Bokslut-2018.pdf

Folkhögskolan ordnar också utbildning inom naturbranschen för vildmarks och naturguider

https://studieinfo.fi/app/?search-field=s%C3%A4hk%C3%B6-+ja+automaatiotekniikka#!/ammatillinenaikuiskoulutus/1.2.246.562.17.56465707695[:]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.