Svenska skolan i Kouvola, Kuusankoski svenska skola, Kymmene bruks privata svenska samskola, Karhula privata svenska folkskola, Kouvola

Svenska skolan flyttade till byggnaden, Keskustan koulu, Mäenpääntie 23,under sommaren 2015.Skolan verkar 2017 i ändan av Keskustan koulu och har tillgång till alla specialutrymmen i skolhuset. Tidigare har skolan haft eget hus på Marskonkatu 5. Bilden är från internetsida 2019.

https://peda.net/kouvola/perusopetus/koulut/svenskaskolan

I Kuusankoskli har utbildningen på svenska funnits i snart 100 år. Det var fru Naema Jaatinen som 1911 tog initiativ till en privat svensk förberedande skola. Tre år senare inledde Kymmene bruks privata svenska samskola sin verksamhet. I boken skolhistoriskt arkiv berättar samskolans första rektor Anna-Lisa Stark om skolan på följande sätt: På doktorinnan Elsa Thermans initiativ enades ortens tjänstefamiljer år 1911 om en gemensam lärarinna för barnen i skolåldern. Samma år, sen 1 september 1914, kunde skolan öppnas då Kymmene Aktebolag ställde till förfogande ett par rum i den byggnad där den för närvarande är inrymd och som låg där det nya kontoret nu reser sig.  Detta skrevs 1934.

År 1946 hade man i Karhula grundat en privat svensk folkskola. Tre år senare övertog köpingen skolan, som med sviktande elevunderlag verkade ända till 1971 då eleverna överfördes till Kymmene svenska folkskola.

Kuusankoski

Kuusankoski svenska skola före 2015 (Bild Lindström 2010, 8)

Ytterligare fyra år senare förenades den förberedande skolan med Kymmene bruks svenska samskola, som utvecklades till en privat folk- och samskola. År 1975 flyttade skolan till Marskinkatu 5 där den svenska grundskolan för årskursena 1-6 verkade ända till utgången av vårterminen 2010. Det är kommunerna i norra Kymmenedalen som erbjuder finlandssvensk undervisning för sina elever via skolan i Kuusankoski som efter kommunsammanlagningen 2009 numera ligger i Kouvola. Från år 2015 är skolan inrymd i Keskustan koulu i Kouvolas. Eleverna fortsätter sin skolgång i Kotka svenska samskola på årskurserna 7-9 och därefter i skolans gymnasium.

Kouvola svenska skola

Privat förberedande skola 1911

Kymmenebruks svenska samskola 1914

Mellanskolan med fem klasser 1922

Förberedande skola med fyra klasser 1948

Kuusankoski svenska lågstadium 1974

’Svenska skolan i Kuusankoski 2004

Svenska skolan i Kouvola 2009 (Lindström 2010, 7)

  • Lindström Ove: Kotka svenska skola 125 år, Kotka 2010.
  • Brommels Krister (och Hannén Sigurd) De svenska skolorna vid Kymmene bruk och Kuusankoski under sju årtionden 1914-84. (SA18, 1985)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.