[:sv]Kvevlax lärcenter, Korsholm[:]

[:sv]Kvevlax lärcenter

(foto 2019)

Bygget av Kvevlax lärcenter i Korsholm inleddes 2018. Det blir en modern skola där den nya läroplanen syns konkret i väggarna.

De två nya delarna av lärcentret på båda sidorna om den gamla skolan stod färdiga inför läsåret 2019-2020. Den delen som är mot riksåttan, den så kallade A-delen, inrymmer bland annat förskolan och årskurs ett och två.

Eftis ska också finnas i den byggnaden och årskurs tre och fyra. Dessutom ska speciallärarna, kuratorn och skolhälsovården finnas i samma del.

I den andra nya delen kommer man att ha en gymnastiksal på 400 kvadratmeter med en större scen i ena ändan. Dessutom har man omklädningsrum intill.

Det som är speciellt för just Kvevlax lärcenter är att det är en skola som helt anpassas till den nya läroplanen som förutsätter öppna lärmiljöer i stället för specifika traditionella klassrum.

Det innebär att man ska kunna idka undervisning i mindre grupper i princip var som helst i skolan. Det i sin tur ställer högre krav på framförallt akustiken och tekniken.

Byggnaden har också anpassats till användarnas storlek. I delen där yngre barn vistas har man till exempel fönstren på sådan nivå att man ser ut även om man är kort.

I inredningen kommer det att synas att skolan finns i Kvevlax. Man kommer att använda mycket trä.

– Man har anpassat byggnaden så att den passar in i omgivningen. I Kvevlax har vi traditionellt trähusbyggande. Och också med tanke på inomhusluften och akustiken har trä en väldigt bra egenskap.

Efter att de nybyggda delarna blir klara kommer man att fortsätta med renoveringen av den gamla delen av skolan som finns mitt emellan de nya delarna. Det kommer att bli en mycket omfattande renovering.

– Det blir en totalrenovering. Hustekniken är snart 40 år gammal. Det lämnar nog väldigt lite. Det blir vissa ändringar i rumsdisponeringen också så att den ska passa den framtida användningen bättre.

Kvevlax lärcenter ska alltså stå färdigt hösten 2019 och ha plats för 300 elever från Kvevlax, Petsmo, Hankmo, Kuni-Vassor och Veikars. I de fyra sistnämnda byarna kommer skolorna att dras in.

När Kvevlax lärcenter är helt klart hösten 2019 kommer allt som allt 300 elever från norra delarna av Korsholm att gå i skolan.

https://svenska.yle.fi/artikel/2017/06/22/nu-inleds-bygget-av-kvevlax-larcenter

Tidigare verkade här Kvevlax folkskola.

https://www.wikiwand.com/fi/Luettelo_Pohjanmaan_kansakouluista

 [:]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.