[:sv]Närpes högstadium, Närpes[:]

[:sv]Närpes högstadium

(foto 2019)

Närpes får en ny högstadieskola. Fullmäktige beslöt 2018 att bygga nytt i stället för att renovera nuvarande byggnad. Nybygget beräknas kosta 11,3 miljoner. Enligt fullmäktiges ordförande Mikaela Björklund (SFP) visade beslutsfattarna genom beslutet att de tror på framtiden i Närpes. En nybyggnad är viktig om vi vill värna om god utbildning och inspirerande lärmiljöer för eleverna. Det är en logisk satsning om vi räknar med att Närpes ska fortsätta växa, säger Björklund. En renovering skulle ha gått på 8,3 miljoner och ytterligare 1,3 miljoner för en barackskola under renoveringstiden. Skillnaden i kostnad var inte så stor mellan nybygge och renovering, så vi tyckte det är vettigare med nybygge, säger fullmäktiges andra viceordförande Göran Gjäls. Representanter för de cirka 300 eleverna i högstadiet ska få vara med och påverka nybygget.  Ungdomsfullmäktige ska vara med i processen, vi ska ha brukarnas perspektiv med, säger Björklund. Skolan ska stå klar 2020. Enligt Björklund är satsningen också viktig med tanke på skolans personal. De har nu jobbat i flera år i en ganska sliten skola. Det är också lättare att rekrytera om vi har motiverade lärare i goda lokaler. En motivering till ett nybygge var att den gamla skolan var byggd för den tidens läroplan. Nu får man istället en fastighet som passar dagens pedagogik, anser Björklund. Till exempel att man jobbar i mindre grupper och mer med digitala medier. Då krävs utrymmen som man kan dela, som är mer flexibla och det går inte att få till stånd i den gamla huskroppen.

Före övergången till grundskolan fanns i Närpes Privata svenska samskolan som tog emot elever från Vasa till Sastmola (God tid 6/2020, 8)

 [:]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.