O.H. Gripenbergs uppfostrngsanstalt, Björneborg

I början av 1800-talet verkade O.H. Gripenbergs uppfostringsanstalt i Björneborg. Dess grundläggare var kapten O.H. Gripenberg som på en studieresa utomlands hade bekantat sig med den schweiziska pedagogen Johann Pestalozzis (17461827) idéer och system. Pestalozzi betonade hemmets och föräldrarnas betydelse för barnens utveckling. Målet i Pestalozzis pedagogik är en allsidig utveckling av hjärnans, hjärtats och handens krafter. Genom att barnet lär sig se, upptäcka detaljer i det sedda och sammanfoga detaljerna till en helhet utvecklas hjärnans kraft. GRipe4nberg var på sätt och vis före sin tid eftersom anstaltens ändamål var att ”väcka, befordra och underhålla en religiös och moralisk verksamhet hos den uppväxande ungdomen på ett sätt som  leder till  grundliga kunskaper om Gud, människan och naturen, användbar för alla medborgare.” Skolan började sin verksamhet i oktober 1813 men Gripenberg var av ekonomiska skäl tvungen att redan 1818 flytta läroverket till sin egendom Voipala i Sääksmäki, där verksamheten upphörde 1822.

  • Laine Tarja: Minnen från Annankatu 10. Björneborgs svenska samskolas elevhem 1928-2006. Pori, 2015.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.