Privata svenska reallyceum för gossar och flickor, Kuopio

Kuopio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Bild Museiverket)

I Kuopio verkade  Svenska privatlyceum i Kuopio åren 1875-92 och Privata svenska reallyceum för gossar och flickor 1886-1913. Som mest verkade i skolan 177 elever och 18 lärare  läsåret 1900-01. I början verkade skolan som en fyraklassig mellanskola för gossar. Från 1879 fick den tillstånd att bli åttaklassig och från 1886 som åttaklassigt reallyceum för gossar och flickor.

Skolan verkade först på Södra Berggatan (Eteläinen Vuorikatu). År 1886 flyttade den till större utrymmen i hörnet av Tullporten (Tulliportti) och Drottningsgatan (Kuningattarenkatu). Sitt eget hus fick skolan 1897 i hörnet av Parkgatan (Puistokatu) och Södra Berggatan.

Skolans rektorer har varit: 1875-1884 Herman Fredrik Öhrbom, 1884-1887 Karl Oskar Grönros, 1887-1889 Georg Adolf Vaenenberg, 1889-1890 Gustaf Dahl, 1890-1893 George Vaenenberg, 1893-1896 Torsten Såltin, 1895-1896 Aleksander Dahl, 1896-1899 Valter Poppius, 1899-1902 Max Modèn, 1902-1908 Gustaf Waldemar Helenius, 1908-1909 Artur Julius Backman, 1909-1911 Eino Isak Arvo Rostèn, 1911-1912 Gustaf Arvid Nummelin, 1912-1913 Axel Valdemar Kihlström.

  • Modèn, M., Svenska samskolan i Kuopio, Samskolans vän, Kuopio 1891.
  • Svenska privatlyceum och Privata svenska reallyceum för gossar och flickor i Kuopio, Historik och matrikel, utg. i anledning av kamratmötet 24.4.1916, Helsingfors 1916.
  • Supplement till matrikeln för Svenska Privatlyceum och Privata Svenska Reallyceum för Gossar och Flickor i Kuopio, Utg. år 1950 med anledning av skolans 75 års i minnefest, Helsingfors 1950.

http://www.yksityiskoulut.fi/yksityiskoulujenmatrikkeli/kuopioprivat.htm

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.