Skolan för försummade barn, Åbo

År 1873 började i Åbno under blygsamma förhållanden en skola för ”försummade barn”. Här undervisades 10-åriga barn som pga. svag läskunskap inte kunnat lomma till den högre folkskolan. Till lärare förordnades Hilda agedrspetz från lägre folkskolan. Undervisningen gavs till en början åtta timmar i veckan.År 1875 delades skolan i två avdelningar enligt elevernasd modersmål. Den svenska skolan för försummade barn uoohörde 1887, då det i skolan fanns endast sex elever. Detta blev ändå temporärt för man var tvungen att snart öppna skolsan på nytt.

Ikonen, Kimmo: Skolorna i Åbo speglar sin tid. 140 år av allmänbildande undervisning 1872-2012. Åbo 2017.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.