Skolhistoriskt Arkiv 35

Hilding Klingenberg                                                  Trettiofem volymer skolhistoria

Erik Geber                                                                Den finländska yrkesutbildningens framväxt ur svensk synvinkel. Översikt

Martin Gripenberg                                                    Två nyländska yrkesskolors utveckling

Karl-Gustav Jossfolk                                                Temporära yrkeskurser i Hangö på 1960-talet

Tor Lindholm                                                            Trädgårdsutbildningen – en historisk betraktelse

Helena Hämelin                                                         Om hantverksutbildningen i Svenskfinland

Erik Geber                                                                Läroplansutvecklingens inom den finländska yrkesutbildningen

Martin Gripenberg                                                    Lantbruksutbildningen på Kimitoön

Etel Strömberg-Johansson                                        Åbolands vårdutbildning. En blick i backspegeln

Roger Broo                                                             Yrkeshögskolereformen och de svenska yrkeshögskolorna´

Erik Geber                                                               Skolhistorisk översikt 2013–2015

Författarna i detta nummer