[:sv]Sundby skola, Pedersöre[:]

[:sv]Sundby 2

(bild Internet)

Till Sundby skola kommer elever från Sundby och Karby.
Läsåret 2020-21 finns det 20 elever i årskurserna 1–6. Skolan hotas av indragning från 2022.

Skolans webbsida

Sundby innan

Sundby folkskola inledde sin verksamhet hösten 1897. I en enkel högre folkskola undervisades 4 avdelningar (årskurser) av en lärare. ”Varje höst hölls en 6 veckors förberedande kursbför dem som skulle vinna inträde i den egentliga högre folkskolan. I denna småslola intogs även yngre elever.  Småningom uppstod behov av lägre skolor, och hösten 1919 började en sådan sin verksamhet till en början inrymd i slöjdrummet. Men då elevantalet i högre skolan blev större, måste skild lokal för lägre skolan hyras. År 1928 blev skolan om- och tillbygd, och fick lägre skolan då sin skilda lokal. Från vårterminens början 1928 infördes elevbespisning så att eleverna sedan dess erhållit en varm måltid dagligen, Från nyåret 1936 anställdes skolstäderska och från samma tid befriades gossarna från att såga ved för skolans uppvärmning. Under den tid skolan varit verksam, har sålunda mycket blivit gjort eleverna till frommma” (Häggström 1951, 153). kolan inledde verksamheten med 43 elever av vilka flera dock snart avbröt skolgången. Som mint hade skolan 19 elever läsåret 1901-02. Som mest hade skolan mellan 50 och 60 elever. Av de 530 elever som fram till 1950 gick i skolan erhöll 312 avgångsbetyg. Av eleverna har ett stort antal flyttat bort eller emigrerat. Mången elev kanske minns de träd de har planterat på skolgården och skolhuset har förenat bygden genom de andaktsstunder och olika mötet som har kunnat hållas där.

Lärare: J.V. Westerlund 1897-1908, Oskar Häggström från1908, Margit Hjortell från 1948, Ester Barck 1919-1949.

Sundby fsk

(Bild Pedersöre folkskolor 1951,150)

Oskar Häggström: Sundby folkskola ingår i Pedersöre folkskolor 1951, 149-156.

Skolnämnden i Pedersöre: Pedersöre folkskolor. Skolväsendets uppkomst och utveckling intill 1950. Jakobstad 1951.[:]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.