[:sv]Kirjala folkskola, Pargas[:fi]Kirjala folkskola, Pargas[:]

[:sv]
(Foto 2019)
Redan år 1898 gavs till kommunerna en förordning om skolornas placering. Enligt denna förordning indelades kommunerna i skoldistrikt på så sätt, att skolvägen för eleverna inte överskred 5 km.
Byggandet av nya skolor innebar en stor belastning för kommunerna och då bosättninmgen på Kirjalaön var glesare än på annat håll i Pargas kommun dröjde det ända till år 1913 innan Kirjala-ön fick sin skola. Eleverena på södra delen av ön hade då redan kunnat gå i Nilsby skola.
Skoltomten skänktes till kommunen av ekonomiedirektören C.G. Fredriksson, ägare till Kirjala Norrgård. Gåvobrevet är daterat den 10 november 1912. Skolområdet, 0,98 ha stort, blev kallat Berghäll.
Ritningarna till skolan uppgjordes av K.J. Sahlberg från Åbo. Den 27 augusti 1913 kunde skolan ta emot sina första 16 elever. Skolans t.f. lärarinna hette Elna Ekroth och var hemma från Bläsnäs.
Officiellt invigdes skolan den 25 februari 1914. Följande år lediganslogs lärartjänsten och fröken Ekroth valdes enhälligt till ordinarie lärarinna.
Den 8 januari 1938 sammanträdde direktionen med anledning av kommunalfullmäktiges beslut och cirkulär, vari bestämdes att elevbespisning skulle anordnas~ på skolan från och med vårterminen 1938.
1978 förlängdes skolbyggnaden med en tillbyggnad där den nya slöjdsalen inreddes.
Hösten 1984 togs lärarbostadens utrymmen i skolans bruk och man fick ett klassrum till samt ett mera ändamålsenligt lärarrum.
1995 var det dags för en sammanslagning av de två svenska lågstadierna i norra Pargas och efter många utredningar och diskussioner bestämdes det att det var Kirjala skola som skulle kvarstå. I och med sammanslagningen blev skolan en trelärarskola eftersom elevantalet steg till dryga 40.
I samband med detta inleddes en sanering av skolans vind och där byggdes utrymmen för dataundervisning, handarbete, ett stort bibliotek och allrum samt ett klassrum för språkundervisningen.
Hösten 2012 flyttade skolan in i nya utrymmen på Kårkullaområdet. Skolarbetet fortsatte därmed i en fin ny skola där även förskolan blev en del av skolan.
Den 12.4.2014 firade skolan 100 år. Eleverna fick då uppleva en gammaldags skoldag genom bl.a. lektion från förr i tiden, utställning med gamla läromedel och historik om skolan.
Sjöström Viktor: Folkunderevisningen i Pargas fram till 1914. Skolhistoriskt Arkiv 3/1955,101-102.
[:fi]
Redan år 1898 gavs till kommunerna en förordning om skolornas placering. Enligt denna förordning indelades kommunerna i skoldistrikt på så sätt, att skolvägen för eleverna inte överskred 5 km.
Byggandet av nya skolor innebar en stor belastning för kommunerna och det dröjde ända fram till år 1913 innan Kirjala-ön fick sin skola.
Skoltomten skänktes till kommunen av ekonomiedirektören C.G. Fredriksson, ägare till Kirjala Norrgård. Gåvobrevet är daterat den 10 november 1912. Skolområdet, 0,98 ha stort, blev kallat Berghäll.
Ritningarna till skolan uppgjordes av K.J. Sahlberg från Åbo. Den 27 augusti 1913 kunde skolan ta emot sina första 16 elever. Skolans t.f. lärarinna hette Elna Ekroth och var hemma från Bläsnäs.
Officiellt invigdes skolan den 25 februari 1914. Följande år lediganslogs lärartjänsten och fröken Ekroth valdes enhälligt till ordinarie lärarinna.
Den 8 januari 1938 sammanträdde direktionen med anledning av kommunalfullmäktiges beslut och cirkulär, vari bestämdes att elevbespisning skulle anordnas~ på skolan från och med vårterminen 1938.
1978 förlängdes skolbyggnaden med en tillbyggnad där den nya slöjdsalen inreddes.
Hösten 1984 togs lärarbostadens utrymmen i skolans bruk och man fick ett klassrum till samt ett mera ändamålsenligt lärarrum.
1995 var det dags för en sammanslagning av de två svenska lågstadierna i norra Pargas och efter många utredningar och diskussioner bestämdes det att det var Kirjala skola som skulle kvarstå. I och med sammanslagningen blev skolan en trelärarskola eftersom elevantalet steg till dryga 40.
I samband med detta inleddes en sanering av skolans vind och där byggdes utrymmen för dataundervisning, handarbete, ett stort bibliotek och allrum samt ett klassrum för språkundervisningen.
Hösten 2012 flyttade skolan in i nya utrymmen på Kårkullaområdet. Skolarbetet fortsatte därmed i en fin ny skola där även förskolan blev en del av skolan.
Den 12.4.2014 firade skolan 100 år. Eleverna fick då uppleva en gammaldags skoldag genom bl.a. lektion från förr i tiden, utställning med gamla läromedel och historik om skolan.
[:]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.