Tekniska skolan/läroanstalten, Helsingfors

Yrkesutbildningen i Helsingfors startades av Jonathan Reuther. Efter att ha genomgått Polytekniska institutet 1885-1886, 1891-1892, 1898 och 1904 reste Reuter till TysklandÖsterrikeSchweiz med flera länder där han studerade undervisningen i lägre tekniska skolor, yrkesskolor och hemslöjd. Han redogjorde för sina rön i olika rapporter. Åren 1886-1926 verkade han vid industriskolan  som lektor i matematik Åren 1827-1930 undervisade Reuter vid tekniska läroanstalter i Helsingfors och han tog även 1891 initiativet till att ge ut tidskriften Teknikern, vars huvudredaktör han var under fem år. Han publicerade även flera tekniska handböcker och tabeller för skolbruk.

.Jonathan Reuter

 

Källor;

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.