[:sv]Wasa elementarskola, Vasa[:]

[:sv]Wasa Högre Elementarskola 1841-1872

1840-talets skolförordningar innebar stora förändringar. Förordningen från 1841 omändrade trivialskolorna till elementarskolor med två avdelningar, en lägre och en högre. Den förra apologistklassen blev lägre elementarskolan. Den högre elementarskolan bildades av de fyra kvarvarande klasserna och fick överta trivialskolans lokaliteter. Antalet elever i Wasa högre elementarskola var så stort att extra lärare måste anställas. Läsåret 1844-45 var antalet elever 120, för att år 1848-49 uppgå till 162 elever.

Den boksamling som fanns förvarades i två skåp och rektorn skötte biblioteket. Då Vasa brann år 1852 förstördes också skolhuset i likhet med största delen av byggnaderna i dåvarande Vasa. En stor del av böckerna kunde räddas. Skolans rektor Lars Stenbäck flyttade därefter skolans verksamhet till Nykarleby för fyra år. Vid återkomsten till Vasa verkade skolan i hyrda lokaliteter. En brand drabbade också den byggnad som skolan var inhyst i i nya Vasa, och en del böcker förstördes. Från 1863 hyrdes dåvarande rådhusets första våning som skolutrymme. Av biblioteket återstod 1098 arbeten i betydligt fler volymer. Böckerna förvarades i fyra skåp, och det fanns katalog över bibliotekets bestånd. Katalogen finns ännu i behåll.

I dag finns endast stenfoten kvar av huset som en gång inhyste Wasa trivialskola och Wasa Högre Elementarskola. Ett minnesmärke med plaketter berättar om skolans historia i nuvarande Gamla Vasa.

https://www.tritonia.fi/hcw/index.php?title=Flemming%2C+Christina%3A+Lyceibiblioteket+i+Vasa+v%C3%A4cks+till+liv&teksti=flemming&kuvavalikko=hide

 [:]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.