[:sv]Svartså skola, Borgå[:]

[:sv] 

Efter 103 års verksamhet lades Svartså skola ner år 2009. Fram till införande av grundskolan verkade den som folkskola. Efter att grundskolan hade lagts ned flyttade Borgå Steinerskola Fredrikaskolan in i utrymmena. Från 2016 används skolbyggnaden för ett kollektivboende.

Till Svartså skolas distrikt hörde Drägsby och Sillvik småskolor, senare under namnet Drägsby och Svartså lägre folkskolor.

Föreståndare vid Svartså folkskola var: Olga Blomberg (g. Bergman) 1906-26, Ivar Bergman 1926-54, Stig Westerberg 1954-55, Göta Sjöberg g. Sandell) 1955-56, Stig Westerberg 1956-58, Göta Sandell 1958-60, Bo Juslin 1960-63, Guy Nylund 1963-

Borgå landskommun: 100 år kommunalt skolväsende, 1980

Förteckning över folkskolorna

Sirén Göran: Borgå socken genom tiderna II, 1997[:]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *