Svartså skola, Borgå

                                                                                                                                  Skoldatabasen

Efter 103 års verksamhet lades Svartså skola ner år 2009. Fram till införande av grundskolan verkade den som folkskola. Efter att grundskolan hade lagts ned flyttade Borgå Steinerskola Fredrikaskolan in i utrymmena. Från 2016 används skolbyggnaden för ett kollektivboende.

Till Svartså skolas distrikt hörde Drägsby och Sillvik småskolor, senare under namnet Drägsby och Svartså lägre folkskolor.

Föreståndare vid Svartså folkskola var: Olga Blomberg (g. Bergman) 1906-26, Ivar Bergman 1926-54, Stig Westerberg 1954-55, Göta Sjöberg g. Sandell) 1955-56, Stig Westerberg 1956-58, Göta Sandell 1958-60, Bo Juslin 1960-63, Guy Nylund 1963-

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.