Svenska folkskolan, elementarskolan, Kotka

För barnen till de norrmän som år 1872 inflyttade till konsul Guzeits sågverk i Kotka ordnade han skolgång under ledning av teologie kandidaten A. Christensen. Då Kotka år 1879 fick  stadsrättigheter inrättades en tvåspråkig folkskola som år 1884 omvandlades till en två-årig elementarskola. Denna blev dock aldrig populär då tvåspråkigheten försvårade undervisningen som upplevdes som en svår belastning såvä’l för dess lärare som elever. När skolan öppnades anmäldes 18 elever varav 8nvar svenskspråkiga. Skolan hade dock länge stora svårigheter att vinna arbetarbefolkningens förtroende. (Sommerschield 1952, 10-12)

Källa: Sommerschield Finn E. : Kotka svenska samskola 1900-1950. Kotka 1952.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *