Svenska privatskolan i Uleåborg, Fruntimmersskolan, Bell-Lancasterskolan, Svenska pojkskolan, Realläroverket för gossar och flickor, Svenska folkskolan, Mellanskolan,Uleåborg

                                                                                                                 Skoldatabasen

Uleåborg

(Foto MG 2018)

Skolans historia sträcker sig långt in på 1800-talet, och på denna stadiga grund bygger skolan vidare sin verksamhet som den nordligaste svenskspråkiga grundskolan i Finland. Den svenskspråkiga skolans upprinnelse i Uleåborgs stad ligger tillbaka i de tider då Uleåborgs stad grundlades år 1605. Då, 1609, var det Karl IX:s order till kommendanten för Uleå fäste om att denna skulle grunda en barnaskola.

Skolan har dock inte vuxit upp från dessa rötter utan från den tvåklassiga flickskola med Bell-Lancastermetodik som Marie Junnelius öppnade år 1848.

Marie Junnelius. Rektor (föreståndarinna)1859-1884
(Bild https://www.spsu.fi/om-oss/historia/ 25.1.2022) 

På grund av ekonomiska svårigheter tog staten över skolan år 1859 och den fick namnet Svenska fruntimmersskolan i Uleåborg med Marie Junnelius som skolans första föreståndarinna. När antalet elever i det svenskspråkiga pojklycéet i Uleåborg sjunkit drastiskt beslöt man att förena verksamheten under namnet Realläroverket för gossar och flickor i Uleåborg. Detta beslut fattades år 1904. Fyra år senare beslöt man att privat inrätta fyra fortsättningsklasser som skulle leda vidare till universitetsstudier. Skolan verkade de första 10-11 åren i det som man år 2022 känner till som Topeliuska huset på Torggatan 16. och flyttade år 1869 till Kyrkogatan 45. Som namnet antyder var skolan i början enbart öppen för flickor, men även pojkarna fick tillträde då Svenska Reallyceet i Uleåborg stängde sina dörrar 1904. Namnet blev då Realläroverket för gossar och flickor i Uleåborg.

Skolans äldsta klassfoto (1869).

(Bild https://www.spsu.fi/om-oss/historia/ 25.1.2022)

Skolan har under åren tvingats flytta en gång till. Detta var efter ryssarnas bombningar av Uleåborg 1944 då skolan fick en fullträff och brann ner till grunden.

Skolan före bombardemanget 1944.(Bild https://www.spsu.fi/om-oss/historia/ 25.1.2022)

Den nuvarande skolbyggnaden på Sepänkatu 7 togs i bruk i början av höstterminen 1946. En tillbyggnad tillkom år 1951 och en nybyggnad på innergården invigdes år 1998. År 2008 köptes huset intill Sepänkatu 7, dvs Weckmanska huset. Under åren 1914–1933 fungerade läroinrättningen som mellanskola under namnet Svenska mellanskolan i Uleåborg. År 1933 beslöt riksdagen att dra in det statliga understödet. Samma år fattades ett beslut om att fortsätta som privat läroinrättning under namnet Svenska Privatskolan i Uleåborg. När folkskolan och läroverket övergick i grundskola och gymnasium år 1974 behöll man namnet för helheten.

Weckmanska huset före år 1936. (Bild https://www.spsu.fi/om-oss/historia/ 25.1.2022)

När Uleåborg bombarderades från luften under fortsättningskriget totalförstördes skolans lokaler den 21 februari 1944. Den nya skolbyggnaden ritades av arkitekt Gustav Strandberg och undervisningen kunde återupptas höstterminen 1946. Tillbyggnader uppfördes 1951 och 1998.

Svenska Privatskolan i Uleåborg kan även förknippas med Fruntimmersskolan och Reallyceet, nämligen Svenska Folkskolan i Uleåborg. Folkskolan öppnade som kommunal skola år 1880 och övertogs år 1937 av föreningen S.K.V. i Uleåborg. Denna “lillskola” införlivades i “storskolan” Svenska Privatskolan i Uleåborg år 1974.

Svenska Barnträdgården i Uleåborg inledde sin verksamhet i mars 1966. Initiativtagare var Svenska Privatskolans dåvarande rektor Greta Wetterstrand samt fru Kathy Klärich. Barnträdgården inledde sin verksamhet vid Sepänkatu 7, men har genom åren fl­yttat ett par gånger så den idag verkar i Snellmanska huset.

I samband med skolans 150-årsjubileum år 2009 införskaffades och renoverades det så kallade Weckmanska palatset intill den gamla skolbyggnaden. I den nya byggnaden inryms Svenska barnträdgården, grundskolans årskurser 7-9 och gymnasiet. Undervisningen i skolan ges år 2022 på förskolenivå samt åk 1-9 i den grundläggande utbildningen. Dessutom verkar ett svenskspråkigt gymnasium i anslutning till skolan. Svenska Barnträdgården i Uleåborg har sin verksamhet i samma fastighet som skolan och de har ett nära samarbete med varandra. Tillsammans erbjuder de en trygg och logisk helhet från barnträdgården till studentmössan. Sedan hösten 2015 återfinns Svenska Barnträdgården i Snellmanska huset på Albertinkatu medan skolan använder sig av de övriga byggnaderna.

Skolan och barnträdgården upprätthålls av Skolgarantiföreningen r.f. Föreningens ordförande var år 2022 Pontus Hällfors och viceordförande Timo Hirvelä. År 2022 hade skolan 194 elever på skolan och 25 lärare, varav ca. 50 studerande går på gymnasiet. Med barnträdgården har skolan totalt 270 barn och unga, samt över 50 vuxna på Sepänkatu 7–9. Av dessa är 33 anställda på skolan.

Svenska Privatskolan i Uleåborg har firat Lucia sedan 1949. Skolans första dokumenterade Lucia var Inga-Lis Brännkärr som kröntes den 3.12.1949. Skolans Lucia har sedan dess uppträtt på skolans julfest. Lektor Brita Meriläinen, skolans mångåriga Luciamamma, utvecklade traditionen så att Lucia tillsammans med en liten kör började besöka bland annat stadens ålderdomshem och sjukhus. Besöken blev snabbt populära och är numera mycket efterlängtade av både patienter, åldringar och personal. År 1981 tog lektor Brita Meriläinen, läraren i historia Carl-Eric Silvander och rektor Pehr Furu initiativet till ett samarbete med Oulun Liikekeskus r.y. och OULU-lehti. Lucia väljs bland tre kandidater från skolans gymnasium i en omröstning i OULU-lehti. Årets Lucia kröns sedan på gågatan Rotuaaris scen. De två andra flickorna blir tärnor. På det här sättet har Luciatraditionen blivit känd också i det finska Uleåborg, där den mottagits med stor värme.

Skolans rektorer: Marie Junnelius 1859–1885, Anna Maria Fogelholm 1885–1909, Vilhelm Frigren 1909–1933, Carl Reinhold Ramsdahl 1933–1934, Weijo Olander 1934–1938, Sven Nordberg 1938–1939, Väinö Hannelius 1939–1944, Sven Nyberg 1944–1945, Väinö Hannelius 1945–1949, Greta Wetterstrand 1949–1950, Erik Hedman 1950–1953, Greta Wtterstrand 1953–1972, Börje Vähämäki 1972–1975, Pehr E. Furu 1975–1982, Laina Lahti 1982–1985, Claes-Håkan Wiklund 1985–1996, Anders Wentin 1997–1998, Tom Hansén 1999–2000, Anders Wentin 2000–2003, Ann-Britt Nieminen 2003–2008S, Sampo Backman 2008–2020, Seppo Kallio 2020–

Svensk skola i Uleåborg

Bell-Lancasterskolan 1848-1859                                      Svenska folkskolan 1880-1937

Svenska fruntimmersskolan 1859-1904

Realläroverket för gossar och flickor 1904-1914

Svenska mellanskolan 1914-1933                                    S.K.V.:s Lillskola 1937-1974

Svenska privatskolan från 1933 (År 2022 förskola, grundskola, gymnasium)

  • https://www.spsu.fi/
  • Hanho J.T. Suomen oppikoululaitoksen historia I, Porvoo 1955
  • https://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_Privatskolan_i_Uleåborg~:text=P%C3%A5%20grund%20av%20ekonomiska%20sv%C3%A5righeter,gossar%20och%20flickor%20i%20Ule%C3%A5borg. (24.1.2022)ma. Vaajakoski: Gummerus Printing, 2006.
  • Silvander, Carl-Eric: Svenska Privatskolan i Uleåborg 150 år. Uleåborg: Svenska Kulturens Vänner, 2009.
  • Silvander, Carl-Eric: Svenska Privatskolan i Uleåborg 1859-1999 samt faktorer som upprätthållit densam
  • Silvander Carl-Erik: Svenska privatskolan i Uleåborg – en historia full av paradoxer  (SA31, 2007)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.