[:sv]Svenska samskolan, Fredrikshamn[:]

[:sv]

(Bild Haminan kaupunginmuseo)

 

Skolan har gått under namnen

Svenska realskola i Fredrikshamn 1877-1881
Privata svenska reallyceum i Fredrikshamn 1881-1901
Fredrikshamns stads svenska samskola 1895-1907
Svenska samskolan i Fredrikshamn 1907-1911

Skolan ägdes 1877-1895 av Realskolaktiebolaget, 1895-1907 Fredrikshamns stad, 1907-1911 Aktiebolaget

Skolan erhöll examensrätt 21.06.1881.

Skolan verkade först som en fyrklassig mellanskola för gossar, men erhöll rätt att bli ett 7-klassigt reallyceum 21.7.1881. Då Fredrikshamns stad övertog skolan 12.11.1895 förenades den med Svenska flickskolan i Fredrikshamn varvid det bildades en 8-klassig realskola som gav inträde till universitetet. Skolan hade som mest 81 elever år 1900 och kunde utexaminera 5 studenter. Därefter indrogs skolan stadievis och statsbidrag erhölls inte längre åren 1905 och 1907 varefter stadsfullmäktige beslöt indra hela skolan. I det skedet grundade några privatpersoner ett aktiebolag som upprätthöll skolan till år 1911.

Skolan verkade först i upphyrda utrymmen i Sandby, därefter i handlande Lebedews hus vid rådhustorget. Eget hus fick skolan 1888.

Som skolans rektorer verkade 1877-1885 Edvard Selander, 1885-1888 Oscar Hypén, 1888-1889 Adolf von Bonsdorff, 1889-1890 K.J. Hartman, 1890-1894 Wentzel Hagelstam, 1894-1896 Jeja Roos, 1896-1897 Emil Pahlman, 1897-1902 Ossian Bergroth, 1902-1907 J.A. Collan, 1907-1911 Mary Ek.

1877-1885 Edvard Selander, 1885-1888 Oscar Hypén, 1888-1889 Adolf von Bonsdorff, 1889-1890 K.J. Hartman, 1890-1894 Wentzel Hagelstam, 1894-1896 Jeja Roos, 1896-1897 Emil Pahlman, 1897-1902 Ossian Bergroth, 1902-1907 J.A. Collan, 1907-1911 Mary Ek.

  • Bergroth, Ossian, Privata realskolan och reallyceum i Fredrikshamn 1877-1901, En återblick, Fredrikshamn 1901.
  • Läroverksförteckning
[:]

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *