Svenska samskolan i Tammerfors, Tammerfors

                                                                                                                 Skoldatabasen

Tammerfors

(foto taget av en bekant Tammerforsbo 2017)

Svenska samskolan i Tammerfors (SST) är en av stadens äldsta skolor, grundad redan 1895. Den har drygt 300 elever i årskurs 1-9 i grundskolan och IG-IIIG i gymnasiet. Här jobbar 28 lärare och 14 i den övriga personalen.

Det är en privat skola som drivs av Föreningen för Svenska Samskolan i Tammerfors upprätthållande. Skolan leds av en styrelse med ordförande Rikard Bjurström och rektor Ronny Holmqvist i spetsen

I samma kvarter som skolan finns även Svenska barndaghemmet i Tammerfors.

Svenska samskolan i Tammerfors vill vara en skola, där elever, lärare och personal trivs tillsammans, en skola där alla drar åt samma håll, en skola där atmosfären inspirerar alla parter att prestera sitt yttersta, en progressiv skola som tilltalar såväl elever som föräldrar från båda språkgrupperna.

Svenska samskolan i Tammerfors vill ge eleverna högklassig undervisning i de olika läroämnena.

Skolan strävar efter att erbjuda en positiv och trygg inlärningsmiljö, en inlärning där eleven själv är aktiv. I skolan får eleverna en sund självkänsla.

Eleverna lär sig också att ta ansvar för samhället och miljön samt att umgås med andra. Skolan erbjuder en inspirerande miljö som sporrar till kreativitet och befrämjar andlig tillväxt och mognad.

Samskolan efterträdde Svenska fruntimmersskolan som hade grundats 1862 och till n början verkade som en tvåklassig flickskola. År 1882 blev den fyrklassig och år 1890 femklassig. men upphörde 1895 då en svenskspråkig samskola grundades i staden. Fruntimmersskolans rektorer var 1862-1892 J. Stolpe, 1892-1899 Alfhild Stolpe. Skolan ledde inte fram till studentexamen och elevantalet var

1886-87 39,

1880-81 51,

1890-91 43 elever.

Lärarna var som mest 11 till antalet.

  • http://www.samskolan.fi/
  • https://www.yksityiskoulut
  • Löfman Anita: Modersmålet i Svenska samskolan i Tammerfors (SA31, 2007)

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.