Svenska Teoretiska Kreaturskötarskolan, Borgå lk

                                                                                                                  Skoldatabasen

(Bild Eriksgård)

Skolan grundades 1911 av Nylands- och Tavastehus lantbrukssällskap och Österbottens svenska lantbrukssällskap. Verksamheten inleddes i Helsinge och flyttade 1912 till sbo. År 1923 förlades verksamheten till Navala i Kyrkslätt. Då Högvalla semijnarium flyttade till Boe gård inköptes Hindhår gård 1927 av Kreaturskötarskolans dåvarande ägare Svenska lantbrukssällskapens i Finlands förbund. På Hindhår gård aebetade skolan i tio år.

Skolans uppgift var att utbilda kreaturskötare, dejor, och kontrollassistenter. Årligern hölls två kurser, en kreaturskötarkurs från november till april och en kontrollantassistentkurs från april till juni. Skolan var den enda i sitt slag och eleverna kom från alla landsändor.  Under 1930-talet rörde sig elevantalet mellan 20 och 30.

Skolans föreståndare var Ola Brenner 1926-1935, Henrik Wärnhjelm 1935-  Det visade sig att Hindhår gård inte motsvaradenskolans anspråk. Den praktiska utbildningen i ladugård och andra husdjursstallar försiggick på Boe gård och andra ställen nära skolan. Därför flyttade skolan 1937 till Eriksgård i Kyrkslätt. (Selén 1997,440-441)

  • Selén Göran: Borgå socken genom tiderna 1997.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.