Svenskbacka skola, Kervo folkskola, Kervo

 

 

 

 

 

 

 

 

​Svenskbacka skola är en liten skola i stadsmiljö. Skolan har startat sin verksamhet hösten 2011. Under läsåret 2020-2021 har vi 53 elever i årskurserna 1-6.

Inlärningsmiljön skall ge verktyg för eleven att ställa upp egna mål och bedöma sin egen verksamhet.

Eleven ges möjlighet att delta i uppbyggandet och utveckling av sin egen pedagogiska miljö. Målet är att skolans atmosfär är öppen, uppmuntrande, lugn och positiv.

Svenskbacka skola skall via undervisning och uppfostran uppmuntra, motivera, stödja och förstärka elevens identitet. Inlärningsmiljön skall väcka elevens nyfikenhet.

Eleven bör ha en svensk eller tvåspråkig bakgrund (daghem och förskola på svenska) eller tillräcklig språkbadsbakgrund (åtminstone förskola).

Rektor Taina Tuominen

040 318 4226
taina.tuominen@kerava.fi

Kervos svenska folkskola grundades 1889 och att SFV finansierade ett folkskolehus som stod klart 1897.Den svenska folkskolan i stadsdelen Labbo i Kervo stängdes på 1960-talet och att Svenskbacka skola grundades 2011.

  • https://oppilaitokset.kerava.fi/koulut/svenskbacka-skola

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.