Svenskspråkiga elementarskolan för gossar, Björneborg

                                                                                                                                    Skoldatabasen

I Björneborg var situationen i början av 1800-talet sådan att pojkarna endast kunde gå klass 1-4 på hemorten. Därefter sändes de som fick möjlighet till fortsatta studier till Åbo eller Helsingfors. Av de föräldrar som inte hade möjlighet att sända pojkarna till högre skolor på annan ort placerade många pojkarna i det finskspråkig läroverket som hade grundats i Björneborg 1879. Därför minskade antalet svenskspråkiga gossar i läroverksåldern i staden radikalt efter klass fyra. (Tarja Laine).

  • Björneborgs högre elementarskolas sedermera Lyceum matrikel. Björneborg.
  • Björneborgs svenska samskola 1892–1992 matrikel. Björneborg.
  • Björneborgs svenska samskolas årsberättelser 1892–1898. Björneborg.
  • Laine, Tarja 2013a. Tradition, Trivsel och Trygghet. Björneborgs svenska samskola. – Haanpää, Riina & Tuomi-Nikula, Outi (red.), Ruotsinkielisten kulttuuriperintöä. Åbo universitet, Björneborg.
  • Laine; Tarja 2020: Över hundra år för barnens bästa. Björneborg: Svenska Kulturfonden i Björneborg.
  • Koivuniemi, Jussi 2011. Släktbolagets tid. Rosenlew 1853–1987. Rosenlew-museet, Satakunta Museum, Björneborg.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.