[:sv]Winellska skolan, Kyrkslätt[:]

[:sv](foto 2019)

Winellska skolan är en sammanhållen grundskola för elever i årskurserna 1-9. I skolan går drygt 740 elever. Dessutom verkar tre förskolgrupper i anslutning till skolan. Sammanlagt arbetar drygt 65 lärare och ett femtontal assistenter i Winellska skolan. I skolan ordnas eftermiddagsverksamhet (eftis).

Ett ledmotiv för Winellska skolan är att erbjuda varje elev en så ändamålsenlig undervisning som möjligt. Därför är våra arrangemang flexibla. Förutom grupper inom allmänundervisningen erbjuder vi även smågruppsundervisning och flexibel grundläggande utbildning i årskurs 9 (den s.k. J-klassen). All svenskspråkig specialundervisning koordineras från Winellska skolan.

I anslutning till Winellska skolan fungerar Kyrkslätts svenska resurscentrum.

Skolan erbjuder klubbverksamhet samt ordnar ledd rastverksamhet för samtliga elever.

Vi arbetar nära Kyrkslätts centrum, men ändå i en naturnära miljö där vi i undervisningen kan utnyttja vår närmiljö. Vi har dessutom nära till idrottsparken med bl.a. is- och simhall.

Byggnaderna i det svenska skolcentret i Kyrkslätt har byggts i etapper mellan 1968 och 1989. Det har gjorts flera delrenoveringar och reparationer, men någon heltäckande renoveringsplan för hela skolcentret har aldrig gjorts. 2017 beslöt kommunstyrelsen göra en behovsutredning för renovering av det svenska skolcentret. Styrelsen har redan tidigare beviljat pengar för behovsutredningen, i samband med att budgeten för 2017 godkändes. Inneluften i Winellska skolan i Kyrkslätt har undersökts och vissa delar av skolbyggnaderna har renoverats. Trots det lider en del barn fortfarande.

Winellska skolan och Kyrkslätt gymnasium kan ses som ett arv till ett läroverk (Laurellska skolan  ?)som vid övergången till grundskolan flyttades ut från Helsingfors.

 [:]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.