Zacharias Topeliusskolan, Helsingfors

                                                                                                                                  Skoldatabasen

Topeliusskolan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Topeliusskolan i Helsingfors. (Foto MG 2014)

Zacharias Topeliusskolan har i dagsläge (2018) ca 190 elever. Skolan är i sann mening En Skola för Alla eftersom alla olika undervisningsformer finns med i verksamheten.

I allmänundervisningen (AINA) finns årskurserna 1-6.

I smågrupperna (TOINI) und

ervisas elever med utvecklingsstörning och/eller autism.

Svenskspråkiga sjukhusundervisningen (EVA) som betjänar hela Svenskfinland sköts av Zacharias Topeliusskolan. Dessutom erbjuds specialklassundervisning för elever med vårdkontakt genom hela grundskolan.

I skolbyggnaden verkar också Toppans förskola och Toppans specialförskola som lyder under Bertha-Maria Hemmet.

Personalen värnar om att eleverna tillägnar sig goda baskunskaper och -färdigheter i en trygg och stimulerande miljö, i en trivsam arbetsmiljö i den vackra skolbyggnaden som står på en stor skolgård omgiven av ädla lövträd och barrträd.

Finlandssvenska traditioner värderas högt med Zacharias Topelius tankar om detsamma som ledstjärna.

Utvecklingsarbete i personalgruppen sker kontinuerligt och ett särskilt specialpedagogiskt kunnande och förhållningssätt har byggs upp under flera års tid.

https://www.hel.fi/peruskoulut/sv/skolor/zacharias-topeliusskolan/skolan/

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.