Ålands gymnasium, Ålands lyceum, Ålands yrkesgymnasium, Mariehamn

Ålands lyceum

Ålands gymnasium/Ålands lyceums byggnad (Bild internet)

Ålands gymnasium är en förvaltningsmyndighet med ansvar för verksamheten vid två skolor: Ålands lyceum, som erbjuder studieförberedande utbildning. Ålands yrkesgymnasium, som erbjuder yrkesförberedande utbildning inom ett tiotal olika program samt annan kompletteringsutbildning med vuxna som målgrupp.

Webbsida för Ålands Gymnasium,  Ålands yrkesgymnasium

Lycéet har sin historiska grund i Skarpans lägre elementarläroverk.

Ålands lyceum är ett allmänbildande, studieförberedande gymnasium.

Idag har Ålands lyceum cirka 460 studerande fördelade på tre årskurser. Skolan erbjuder varje år 140-162 nybörjarplatser.

Ålands lyceum följer de läroplansgrunder som är fastställda av Ålands landskapsregering år 2005 och 2016. I läroplansgrunderna finns utbildningens mål, innehåll och upplägg presenterade.

Läroplansgrunderna innehåller också sex olika temaområden:

  • aktivt medborgarskap, entreprenörskap och arbetsliv
  • välbefinnande och trygghet
  • hållbarhet och globalt ansvar
  • kulturkompetens och internationalism
  • medier, multilitteracitet och informationsteknologi
  • teknologi och samhälle.

Dessa temaområden är integrerade i skolans allmänna ämnesundervisning, men vissa lyfter vi också upp vid olika tematillfällen med inbjudna föreläsare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.