Äpplö folkskola, Houtsär

                                                                                                         Skoldatabasen

Äppelö

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolan verkade 1912-1967.

(Bild Mårtensson 2000, 113)

Trots högljudda protester från vissa föräldrar beslöt bilda en privat folkskola i Äppelö. Skolan inledde sin verksamhet i hyrd lokal hos Simons i Äppelö. Jean Törnroos blev skolans första lärare. Distriktsstämman 1921 beslöts att kommunen skulle överta skolan från följande år. Det som skiljer Äppelö från de övriga skoldistrikten är de mångåriga försöken att få till stånd ett elevinternat. År 1937 godkände Skolstyrelsen internatets ritningar. Sedan kom krigen emellan och internatplanerna måste vila till 1946 då ett nytt förslag framlades, men fick nej från kommunalfullmäktige vilket ledde till besvär hos länsstyrelsen där internatet godkändes, men stötte på kommunstyrelsens motbesvär till Högsta förvaltningsdomstolen. Kommunstyrelsens motstånd mot internatet utgick från att om ett sådant skulle uppgöras i Äppelö skulle kommunen bli tvungen att också uppföra internat på Hyppeis och Saverkeit vilket skulle påverka kommunens skattöre negativt. Högsta förvaltningsdomstolens beslut 1951 undanröjde länsstyrelsens beslut. Skolans direktion gjorde det oaktat ännu ett försök att i brådskande ordning få internat till Äppelö. Efter att skoldistriktet under hela 60-talet hade kämpat med bristande elevunderlag med hot om indragna statsbidrag stängdes skolan för gott våren 1967. Innan skolan stängdes gjorde byborna ännu ett desperat försök att få hålla den igång ytterligare några år genom att man hoppades på att en fond skulle kunna bildas som skulle ta över ansvaret för skolan. Någon sådan fond bildades aldrig och 2000 är den uthyrd till lägergård efter att omfattande renoveringar företagits.

  • Mårtensson Bernt (red.): En bok om Houtskär, del II, Vasa 2000.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.