Biskopsö, Vänoxa folkskola, Hitis

                                                                                                                                    Skoldatabasen

Biskopsö1

(Bild RoHit nionde årgången 2011,15)

Biskopsö, Vänoxa folkskola verkade åren 1919–1962.

Fram till 1919 hade barnens skolgång varit mycket sporadisk på öarna i Hitis arkipelagen Biskopsön, Vänoxan, Ängesön ja Bolax. Hösten 1918 började Vänoxa, privata folkskola sin verksamhety hos familjen Söderström. Skolans första lärarinmna var Vera Eriksson från Västanfjärd. Eleverna kom från Biskopsö, Bolax och Vänoxa. Vid höstterminens slut hade lärarinnan fått annan tjänst och flyttade från Vänoxa. Vårterminen 1919 tjänstgjorde Berta Eriksson från Västanfjärd som lärarinna. Läsåret 1919-20 skötte lärarinnan Alli Lindholm från Bjärnå undervisningen. Skolan upphörde efter dessa två år emedan Biskopsö kommunala folkskola hade inlett sin verksamhet och eleverna från Vänoxa privata folkskola kunde fortsätta sin skolgång där.

Till en början hyrdes för skolan ett rum på en av öarna fram tills skolbyggnaden färdigställdes 1922. Skolan hade en lärare och  elevantalet växlade mycket. Med tanke på otjänlig väderlek fanns det utrymmen för eleverna att tillfälligt på i skolan. (Bo Rosenberg: Biskopsö skola. RoHit, 2009, 7. vsk, s. 50–51. Skolhuset har senare använts av Biskopsö byaförening och fungerat som bybornas samlingspunkt. Numera är skolhuset i privat ägo och där fungerar en café och inkvartering.

Skolan hade åren 1919-1954 var Karl Liljeqvist lärare vid skolan. Han gick ifolkskola på Högsåra och efter utbildningen i Nykarleby semiunarium fick han först tjänst på Åppelö folkskola i Houtskär men flyttade sedan till Biskopsö i samband med att skolan där fick sitt eget skolhus 1922. Förutom att han var skolans lärare kom han också artt bli en betrodd man inom Hitis kommun och fungerade vid sidan av lärarbanan ipraktiken också som kommunalsekreterare. Till hans viktigaste prestationer hörde öarnas elektrificering, vilket också innebar att skolan fick elektrisk belysning. Skolan verkade länge med en reducerad läroplan vilket innebar att terminerna förlängdes in på sommaren  medan skolan tog paus under den tid på året då det för eleverna var riskabelt att ta sig dit pga av osäkra isar.

Biskopsö 2

Karl Liljeqvist med sina elever. RoHit nionde årgången 2011,15 

 

 

 

  • Rosenberg Bo: Biskopsö skola. RoHit, 2009, 7. årg, s. 50–51. nätversion (pdf)
  • Historiekommittén för Hitis skolväsen och DataJob: Skolväsendet i Hitis 100 år. Åbo 1990.
  • Karl Liljeqvist, oförglömlig stöttepelare i Hitis kommun. RoHit nionde årgången 2011,14-16.
  • Sundberg Jan: Biskopsö skola lever upp till sin forna glans. RoHit, 2013, 11. årg, s. 20–22. nätversion (pdf)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.