Björneborgs svenska samskola, Björneborg

Björneborgs svenska samskola

(Foto från skolans historik 2018)

Björneborgs svenska samskola är en svenskspråkig privatskola i Björneborg i Finland, grundad år 1892. Skolan har omkring 300 elever och är den enda svenskspråkiga skolan i landskapet Satakunda. Från och med 1.8.2018 är även daghemmet en del av skolan. Skolans adress är Otavankatu 16, ingången från Mikonkatu.

http://www.bjss.fi/

Björneborgs svenska samskola

Skolans gamla byggnad.

Den första skolan i Björneborg grundades på 1500-talet och torde ha varit en barnaskola – ett pedagogi som snart kompletterades med en trivialskola. Dessa var offentliga skolor i motsats till den nuvarande privata skolan som kan sägas förvalta dessa skolors arv. Trivialskolan i Björneborg hade fyra latinklasser och en apologistklass och motsvarande mängd lärare: rektor, konrektor högre och lägre kollega samt apologist enligt skolordningen från år 1724 (Hanho 1947,103). Under stora ofreden flyttades trivialskolan till Raumo och återvände till Björneborg först 1722.

Inttis BSS

Samskolans internat (Foto Tarja Laine)

Samskolan fick ett internat (Inttis) där elever från närliggande kommuner kunde bo under skolveckan. Från 1950-talet fick internatet också elever från andra landskap såsom Södra Österbotten och Åland. Under de sista åren bodde ¨på internatet också lärare samt ishockeyspelare. Internatet kom att upplevas av eleverna som ett andra hem. Internatets långvariga föreståndare Ulla Vapaavalta (1920-2012) kallades “Tant” av invånarna. Internatets elever klarade sig i allmänhet bra i skolan kanske för att det i internatet skulle iakttas tystnad under en och en halv tmme varje dag då eleverna skulle göra sina läxor. Internateleverna blev kända för att vara trygga och bra elever. som man kunde lita på. De höll ihop som en egen stark grupp.I elevhemmet var språket automatiskt svenska, medan språket med de andra eleverna i skolan ofta var finska. Det kändes hemvant medan det i skolan kunde bli ett förskräckligt tryck på elever som inte var bra på finska. Under veckoslut och lovtider höll elevhemmet stängt. Livet i elevhemmet var dock intye bara en dans på rodsor för många elever längtade starkt efter ett vanligt liv i det egna hemmet.

Hanho J.T.: Suomen oppikoululaitoksen historia I. Porvoo 1947.

Laiho Tarja: Internetpresentation

Malmström Björn-Olof: Björneborgsskolan sattes på prov på 1970-talet. Skolhistoriskt  Arkiv 31, 72-91. Helsingfors 2007.

Palm Göran: Björneborgs svenska samskola

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *