Björneborgs svenska samskola, Björneborg

Björneborgs svenska samskola

(Foto från skolans historik 2018)

Björneborgs svenska samskola är en svenskspråkig privatskola i Björneborg i Finland, grundad år 1892. Skolan har omkring 300 elever och är den enda svenskspråkiga skolan i landskapet Satakunda. Från och med 1.8.2018 är även daghemmet en del av skolan. Skolans adress är Otavankatu 16, ingången från Mikonkatu.

http://www.bjss.fi/

Björneborgs svenska samskola

Skolans gamla byggnad.

Den första skolan i Björneborg grundades på 1500-talet och torde ha varit en barnaskola – ett pedagogi som snart kompletterades med en trivialskola. Dessa var offentliga skolor i motsats till den nuvarande privata skolan som kan sägas förvalta dessa skolors arv. Trivialskolan i Björneborg hade fyra latinklasser och en apologistklass och motsvarande mängd lärare: rektor, konrektor högre och lägre kollega samt apologist enligt skolordningen från år 1724 (Hanho 1947,103). Under stora ofreden flyttades trivialskolan till Raumo och återvände till Björneborg först 1722.

Hanho J.T.: Suomen oppikoululaitoksen historia I. Porvoo 1947.

Malmström Björn-Olof: Björneborgsskolan sattes på prov på 1970-talet. Skolhistoriskt  Arkiv 31, 72-91. Helsingfors 2007.

Palm Göran: Björneborgs svenska samskola

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *