Boe folkskola, Borgå lk

                                                                                                                  Skoldatabasen

Skolan verkade 1892-72. År 1892 fick Bjurböle egen folkskola och i en tidningsartikel konstaterades att “Få socknar torde finnas i vårt land, där folkskoornas antal är så stort som i Borgå socken. År efter år inrättas det nya.” (Selén, 1997, 412)

Skolans föreståndare: fru Brunström, fru Pihlflykt, Margit Andersson, Ester Behm, Greta Linstén, Olof Åström, Åke Lindstedt, Olle Sand, Leif Isaksson, Sten-Olof Westerholm.

År 1973 drogs Bjurböle folkskla in och distriktey förenades med Tolkis folkskola.

Borgå landskommun: 100 år kommunalt skolväsende, 1980.

Förteckning över folkskolorna

Selén Göran: Borgå bygdens historia II, 1997

Boe fsk

(Foto Göran Selén: Borgå socken genom tiderna II, 1997, 410-411)

Skolan verkade 1888-1910. År 1888 fick Boe gård en privat folkskola som grundades av gårdens ägare Ludvig Standertskiöld. Eleverna var i första hand från gården, men en del kom också från Hindhår och andra grannbyar. Då Boe gamla skola brann ner önskade kommunen flytta den, men Ludvig Standertskiöld ville behålla den vid Boe gård där den verkade som en privat skola till 1901 då kommunen slutligen övertog skolan och flyttade 1910 den till Hindhår varvid också namnet ändrades. Genom att kommunen kunde räkna med Boe privata folkskola kunde man undvika att grunda en skola i Söderveckoski.

Föreståndare vid Boe folkskola: Anna Nordberg 1888-1907, Fanny Karén 1907-1910.

Borgå landskommun: 100 år kommunal t skolväsende, 1980.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.