Boe folkskola, Borgå lk

Boe fsk

(Foto Göran Selén: Borgå socken genom tiderna II, 1997, 410-411)

Skolan verkade 1888-1910. År 1888 fick Boe gård en privat folkskola som grundades av gårdens ägare Ludvig Standertskiöld. Eleverna var i första hand från gården, men en del kom också från Hindhår och andra grannbyar. Då Boe gamla skola brann ner önskade kommunen flytta den, men Ludvig Standertskiöld ville behålla den vid Boe gård där den verkade som en privat skola till 1901 då kommunen slutligen övertog skolan och flyttade 1910 den till Hindhår varvid också namnet ändrades. Genom att kommunen kunde räkna med Boe privata folkskola kunde man undvika att grunda en skola i Söderveckoski.

Föreståndare vid Boe folkskola: Anna Nordberg 1888-1907, Fanny Karén 1907-1910.

Borgå landskommun: 100 år kommunal t skolväsende, 1980.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *