Prästgårdsbackens folkskola, Borgå lk

                                                                                                                                  Skoldatabasen

Prästgårdsbacken

(Foto Borgå museum, Göran Selén: Borgå socken genom tiderna II, 1997, 406)

Vid mitten av 1800-talet var Anders Wilhelm Hagström (1819-1868) enligt kyrkboken barnalärare på Prästgårdsbacken. (Silén 1997, 386)

Prästgårdsbackens folkskola inledde sin verksamhet 1879 som den första egentliga högre folkskolan i Borgå socken. Tillkomsthistorien var komplicerad och full av motgångar då sockenborna var rädda för kostnaderna. Det första förslaget gjordes 1866 vilken ledde till att frågan begravdes i en folkskolekommitté. Då folkskolefrågan 1869 åter var aktuell i kyrkostämman skrev Bårgå-Bladet ”förslaget om förbättrad folkbildning … betraktades såsom ett av dessa nya tidens påfund, som kosta pengar men som, såsom av mången vid tillfället uttalades, medför ringa eller ingen nytta…” Frågan komplicerades av att också socknens finskspråkiga befolkning skulle behöva en folkskola och kostnaderna således skulle fördubblas. Under hela 1880-talet kom utbyggnaden av folkskoleväsendet att vara beroende av privata initiativ. (Selén 1997, 403-406)

På Prästgårdsbacken bedrev Sofia Sundholm en småskola i början av 1900-talet. Från 1906 fick den understöd från Svenska Klubben som då underhöll ett flertal av småskolorna i kommunen fram till 1911. Den hade då 30 elever. (Selén 1997)

Kommunens skolbyggnadsprogram i början av 1900-talet tärde hårt på ekonomin och skolan på Prästgårdsbacken var så överfull att man strävade till att inrätta nya skolor i mera avlägsna byar. Då det fanns 87 svensktalande barn i skolåldern i området väster om prästgårdsbacken inrättades Saxby skola 1896 (Selén, 1997, 406).

Skolföreståndare för pojkar: Mathias Forss 1879-89,

Skolföreståndare för flickor: Julia Winter 1879-90

År 1890 sammanfördes pojkar och flickor och skolan delades i små- och storskola, varvid Julia Winter blev föreståndare för småskolan 1890-1900.

Föreståndare för storskolan blev Karl Vilhelm Grevberg 1889-1902?, Hjalmar Mårtensson 1902?-1940, Hjalmar Sneds t.f. 1940-1942,Runar Österlund 1942-1853.

  • Borgå landskommun:100 år kommunalt skolväsende, 1980
  • Selén Göran: Borgå socken genom tiderna II, 1997

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.