Borgå folkakademi

                                                                                                                  Skoldatabasen

Akan

(MG foto 2014)

De första folkhögskolorna grundades 1889, i Borgå och Kangasala. Därpå många fler, och ännu i början av 2000-talet uppgick antalet folkhögskolor till sammanlagt 90, varav 17 svenskspråkiga. I dag något färre, men de är fortfarande många, framför allt på svenskspråkigt håll. Att det finns så många finlandssvenska folkhögskolor beror på deras stora betydelse för det svenska språket och den svenska kulturen.

Borgå folkakademi är ett aktiebolag som driver en folkhögskola i Borgå i Finland. Det bildades 2005 genom en sammanslagning av Borgå folkhögskola och Svenska folkakademin. Bolaget ägs av Stiftelsen Svenska folkakademin, Borgå stad, Sibbo kommun och föreningen Minnesvårdarna. (Internet)

Borgå folkhögskola startades som den första folkhögskolan i landet år 1889 av Johan Elias Strömborg på Borgå sockens område i Prästgårdsbackens folkskolas lokaliteter.

Strömborg var lektor och rektor vid Borgå gymnasium, sedermera Borgå lyceum och föreståndasre för Privata fruntimmerskolan i Borgå , folkskolinspektor och stadsfullmäktiges ordförande. Han ville “berededa eleverna vid härvarande skolor med rent praktiskt syfte, såsom vävskolan, halmflätning- och syskolan och slöjdskolan, möjlighet till inhämtande av boklig bildning.” och förskaffa såväl män som kvinnor med vanliga folkskolekunskaper, icke blott från Borgå stad och dess omnejd, utan även från övriga orter i landet tillfälle till vidare utbildning i folkskolansriktning.” I första årskursen inskrevs 47 elever. mUndervisningen skedde på eftermiddagarna och kvällarna under 10 veckors tid. Föreståndare var magister Valter Forsius som var timlärare vid lyceet och Fruntimmersskolan. År 1892 hyrdes egna lokaliteter i Strömborgs gård vid Ågatan där Fruntimmerskolan var inrymd Folkhögskolan fick därvid en heltidsanställd föreståndare. Året därpå förlängdes kurserna så att de omfattade både höst- och vårtermin. 1901 kunde folkhögskolan flyttta in i eget hus vid Nya Kyrkogatan (nu Runebergsgatan). Som föreståndare verkade Einar Holmberg, Gabriel Nikander, Hjalmar J. Wahlroos 1922-1962, Bertel Sveholm. Under många år var Dagmar von Essen lärare och fostrare vid skolan. År 1926 köptes granngården i söder vars hus från 1848 blev “Hemgården”. År 1939 förenades de två byggnaderna och år 1948 köptes en fastighet på andra sidan gatan och dess hus från 1846 som blev “Vävgården”. Under första hälften av 1900-talet hade Borgå folkhögskola utan tvivel stor betydelse för många ungdomar i Borgå som inte hade hade stora möjligheter till annan skolgång. Den öppnade  nya vägar, den gav inspiration och övning åt många blivande föreningsfunktionärer och kommunalt aktiva.

År 1968 bildades kommunalförbundet för Borgå folkhögskola som övertog det ekonomiska ansvaret då skolans ekonomi med de åldrtiga byggnaderna hade blivit allt sämre. Ett nytt skolhus invigdes 1972. En del av de gamla utrymmena hyrdes ut till Borgå medborgarskol, men revs år 1981. (Selén, 1997, 437-438)

År 2005 förenades Borgå folkhögskola med folkhögskolan Svenska folkakademin och tog namnet Borgå folkakademi. (Internet )

Selén Göran:Borgå socken genom tiderna, 1997.

Borgå folkakademi är ett aktiebolag som driver en folkhögskola i Borgå i Finland. Det bildades 2005 genom en sammanslagning av Borgå folkhögskola och Svenska folkakademin. Bolaget ägs av Stiftelsen Svenska folkakademin, Borgå stad, Sibbo kommun och föreningen Minnesvårdarna.

Start

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.