Braheskolan, Åbo

                                                                                                                 Skoldatabasen

Braheskolan

Braheskolan är en grundskola för svensk-och tvåspråkiga elever i åk 1-2 i Åbo med omnejd. När eleverna börjar i åk 3 går de vidare till Cygnaeus skola.
Braheskolans lärare satsar medvetet på elevernas trygghet och trivsel samt på att stärka elevernas svenska språk och deras intresse och färdigheter i läsning och skrivning. För att eleverna ska få tillgång till böcker kommer Åbo stads biblioteksbuss att besöka Braheskolan en gång varannan vecka.

I Braheskolan satsar man också på skapande verksamhet, motion, rörelse och musik. Både skolgården och näromgivningen stimulerar till motion och rörelse. Skolans geografiska läge inbjuder också till utomhuspedagogik och skogs-utflykter.
Användning av teknisk utrustning, bl.a. smartboards, dokumentkamera, läsplattor och datorer, sker på ett pedagogiskt sätt och som en naturlig del i undervisningen.

Braheskolans verksamhet är samarbetsbetonad. Skolklasserna samarbetar med åk 1-2 i Cygnaeus skola. Bl.a. i stadieövergångsskedet får Braheskolans elever besöka Cygnaeus för att bekanta sig med eleverna, lärarna och byggnaden. Övergången till åk 3 i Cygnaeus skola görs trygg för Braheskolans elever bl.a. genom att eleverna får fadderelever ur de äldre årskurserna.
Åk 1-2 i Braheskolan samarbetar också med Braheskolans daghems- och förskolegrupper samt med de finska klasserna i Vähäheikkilän koulu.

Braheskolan uppstod som en följd av att elevantalet i Cygnaeus skola överskred den skolans utrymmens kapacitet. Därför planerades en kombiskola med utrymmen för dagvård, förskola och årskurserna 1-2 i Lill-Heikkilä. Skolan kunde tas i bruk 2015. (Ikonen 2017, 261)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.