Axxell i Åbo

                                                                                                                 Skoldatabasen

Axxell Åbo

(Bild Internet)

Axxell erbjuder yrkesutbildning för både unga och vuxna samt utbildning åt företag och samfund. Vi beaktar näringslivets behov och bedriver sådan verksamhet som gagnar utvecklingen i vår region. I samarbete med Kyrskslätts gymnasium ordnar Axxell en utbildning för programutvecklare (grundexamen i informations- och kommunikationsteknik).

Axxell erbjuder mångsidig utbildning för såväl ungdomar som vuxna. Hos oss kan du avlägga en examen, men du har också möjlighet att utveckla dig själv och din yrkesskicklighet genom folkhögskolestudier och kurser som inte leder till examen.

Axxells ledningssystem är certifierat enligt standarderna ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001.

Axxell utbildar och är innovativa tillsammans med arbetslivet. Alla studerande karriärplanerar och får arbete. Axxell är en ledande aktör i nationella och internationella nätverk.

Utbildar och är innovativa tillsammans med arbetslivet. Utbildningen sker i aktiv dialog med arbetslivet. Studerandes uppgifter är verkliga arbetsuppgifter som utgår från arbetsplatsernas behov. Utbildning lämnar alltid ett positivt avtryck på arbetsplatsen.

Med öppet sinne testar vi nya material, redskap, maskiner och metoder tillsammans med arbetslivet.

Karriärplanerar

Axxells studerande karriärplanerar med fokus på sin plats på arbetsmarknaden. Vidarestudier är en mellanetapp och eget företagande ett reellt alternativ. Vi främjar studerandes nyfikenhet att anta nya utmaningar. Studerande förbereds för ett föränderligt arbetsliv.

https://www.axxell.fi/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.