Bredvik privata folkskola, Kimito

                                                                                                                                Skoldatabasen

Skolan startade 1911 och inrymdes i hemmen där det fanns utrymmen. En termin varade sju veckor, varefter skolan flyttade till ett annat hem. Ett par plankor på bockar längs väggarna var barnens sittplatser. Barnen var i mycket skiftande ålder från tre år till fjorton år. Mitt på golvet stod ett stort bord. En pennal med pennor och gummin, linjal, papper och psalmbok hade lärarinnan framför sig på bordet. Eleverna hade sina ABC-böcker, psalmböcker, katekes och bibliskhistorieböcker staplade på bordet och där låg griffeltavlan med sin fastbundna sudd.

Skoldagen började kl.10. Lärarinnan ringde i en liten ringklocka. Hon började med en bekant psalm. Många av de yngsta kunde inte läsa psalmboken, men psalmerna var bekanta eftersom man sjöng mycket psalmer i hemmen. Sedan läste lärarinnan bönen Fader vår. Rättskrivning övades efter lärarinnans föreskrift. För räkningen fanns ingen lärobok. Man övade de fyra räknesätten och man övade huvudräkning. Den sista timmen var ofta innantilläsning eller sång. Till slut sjöng man en avslutningspsalm och lärarinnan läste Herrens välsignelse. Skolan slutade klockan fjorton.

Man fick inte mat i skolan, så var och en hade med sig sitt smörgåspaket, ibland mjukt bröd, men också hårt bröd kunde det vara. Alla hade starka tänder så barnen klarade bra av att äta hårt bröd. Städningen av skolrummet fick de större eleverna sköta Flickorna sopade och torkade damm. Pojkarna bar in veden. När det var vinter och riktigt kallt satte husets ägare tidigt på morgonen en brasa för att den skulle hinna värma tills barnen kom.

På hösten hände det att en del barn fått lov att stanna hemma för att hjälpa till med potatisupptagning, tröskning eller valla korna. Pojkarna kunde vara till sjöss ännu i början av terminen. Ofta måste de också gå till sjöss innan skolan slutat på våren. Vanligtvis var de kockar på någon jakt eller galeas. (Ruusuvuori Juha 1999, 63-65)

  • Ruusuvuori, Juha: På lärdomens stig 1649-1999 Opin tiellä. Åbo 1999.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.