Brokärrs småskola, Kimito

                                                                                                                   Skoldatabasen

Brokärr

(Bild Ruusuvuori 1999,68) Första lärarinnan i Brokärr var Julia Eriksson (g. Åberg)

De lägre folkskolorna: Skolstarten varierade. T.ex. Sven Antskog lärde sig bokstäverna hemma och deltog som sexåring i sitt första läsförhör 1917. Sedan gick han tre veckor i kyrkans ambulatoriska skola i Påvalsby, följande år trettiotre dagar. Därpå stod den förberedande skolan i Brokärr i turen under nittio dagar. Vid det laget ansågs ansågs han mogen för den egentliga folkskolan där han inledde skolgången i Fröjdböle på hösten 1919. Han vbar då åtta år gammal.

  • Ruusuvuori Juha: På lärdomens stig 1649-1999 Opin tiellä, Åbo 1999.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.