Domarby folkskola (Björkebo), Pargas

                                                                                                                 Skoldatabasen

Folkskolan verkade 1893-

Småskolan verkade 1929-

Skolan hade placerats ur hälsosynpunkt olämpligt i Domarby i en backsluttning i mot norr med höjder bakom. Utmed bergssluttningen rinner särskilt snösmältningstider stora mängder vatten. Att skolan skurades tre gånger per termin innebar onödig extra ledighet för eleverna. Planteringar saknades, endast några självsådda björkar stod vid skolan. Den uppodlade jord som hör till skolan hade inte tagits i bruk. Distriktet bestod av byarna Domarby, Mågby, Haradsholm, Lilltervo, Sildala och Lofsdal. 1893 valde direktionen till skolans lärarinna Rauha Nilsdorff men hon sade upp sig redan några dagar senare. I stället valdes Ines Ekholm som tillträdde tjänsten 1.9. 1893. Fältprosten Lindqvist inspekterar skolan ännu i september och ger order om att golvet i skolsalen måste repareras, i väggen anbringas en ventil och undervisningsmaterial anskaffas. Under de följande åren anskaffas pulpeter och hyvelbänkar. Skolhusets underhåll föranleder många direktionssammanträden. En elev hotas av relegering. Ett förslag om skolstäderska lämnas vilande till hösten 1930. Under nio år innehades tjänsten av Ella Enroos. En lägre skola inrättas 1929 genom att man hyrde en lokal i Lilltervo, Mellangård. När lanerna på att bygga en skola ritas upp diskuteras om skolan borde placeras norr eller söder om sundet mellan Domarby och Lilltervo. Skolan byggdes 1895 i Domarby och erhöll namnet Björkebo. År 1934 fanns i distriktet 33 läropliktiga barn i högre och 11 i lägre skolan.

Lärare i högre skolan: Ines Ekholm 1893-97, Ella Enros 1897-1908, (Linda Lindberg) 1902-04 Anna Henriksson 1908-16, Märta Kavander (Bergman) 1916-

Lärare i lägre skolan: Katri Isaksson 1929- (Stenvall 1934, 69-70,  80-81)

(Stenvall 1934, 64, Sjöström 1955)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.