Bollstad folkskola, Pargas

                                                                                                                 Skoldatabasen

Folkskolan verkade 1897-

Skolan verkade från 1897 som en tvåspråkig folkskola på Lemlaxön. Godsägaren Wolmar af Heurlin skänkte tomtmark för en folkskola på Lemlaxön vid Bollstad. Skolhuset restes på Bollstad byatomt där det färdigt växte åldriga äppelträd och krusbärsbuskar. Huset låg ovanför en vidsträckt åker och med utsikt mot Pemarfjärden. Till lärarinna antogs 1897 Fanny Forsman, men efterträddes efter några år av Hulda Pettersson som fortbildade sig genom besök i Åbo.

Vilhelm Sjöström (1955) Folkundervisningens utveckling i Pargas till 1914. Skolhistoriskt Arkiv 3, 75-78.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.