Levo (privata) folkskola, Pargas

                                                                                                                 Skoldatabasen

Levo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levo folkskola. (Stenvall 1934, 85)

Skolan verkade 1896

Distriktet omfattade byarna Pyhänsuu, Levo, Lockarnäs, Hoggais, Såris, Tara, Vallis. Skyttala och Hyvilemp.  Handlanden K.E. Blomberg från Åbo ägde Levo såg och hade stort intresse för sockerbetsodling. Han utverkade hyresbidrag från kommunen och understöd från Svenska Bildningens Vänner och samlade traktens bönder till ett möte vid vilket den privata skolan grundades 1896. Första lärarinna var Lydia Eriksson. och skolan besöktes genast av 24 elever, men utökades under läsåret till 28. Ännu fler hade anmält sig men kunde inte tas emot pga. det begränsadeutrymmet. Hösten 1897 kunde både småskolan och högre folkskolan inleda sin verksamhet i ett nytt skolhus. År 1900 hade kommunalstämman övertagit skolan och yrkade på att också slöjdundervisningen skulle komma igång vilket krävde anställning av en slöjdlärare. Som slöjdlärare blev lärare Lukander från Sunnanberg blev förbigången och K.G. Söderholm som ansågs ”välkänd såsom hygglig i slöjd blev antagen. Skolan uppläts också till ungdomsmöten och en särskild slöjdkurs under eftermiddagarna, men kursen kom aldrig till stånd.   Efter Lydia Eriksson anställdes Anna Jansson som verkar tills hon råkar ut fören obotlig sjukdom. Folkskolinspektor Albin Järvinen kallas till skolan 1906 för att lösa ett problem gällande disciplinära åtgärder mellan skolan och en grupp föräldrars intriglystnad

År 1927 genomfördes en väsentlig förbättring i skollokalen genom att en vägg togs bort och man erhöll en ljusare och rymligare tambur. År 1931 inreddes det gamla slöjdrummet till bostad för en lärarinna. och den gamla lärarbostaden blev nytt slöjdrum. Skolans brunn var emellertid belägen utanför skolområdet. Då man beslöt att överföra en de byar från Sunnanbergs distrikt till Levo innebar det att avståndet till Levo blev väl längt med tanke på småskolan. Därför byggdes en ny småskola i Kurmen, Tara 1930. med fröken Roine Nyman som första lärarinna. År 1934 hade högre skolan 34 elever och den lägre 12.

Lärare i högre folkskolan: Lydia Eriksson 1896-1904, Anna Jansson 1904-31, Birgit Stenvall 1931-

Lärare i lägre folkskolan: Roine Rydman 1930- (Stenvall 1934, 64, 83-87)

    • Cederlöf Johannes: Pargasbygdens historia III, Åbo 1967.
    • Stenvall A. Folkskolan i Pargas till 1934. Åbo 1934

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.