Forsströms och Fucks privata folkskola, Finby

                                                                                                          Skoldatabasen

Skolan verkade 1886-1893.

Sjökaptenerna Karl Theodor Forsström och Karl Funck grundade år 1886 en privat folkskola i Finby kyrkby med stöd av föreningen Bildningens vänner i Åbo. År 1893 övertogs skolan av kommunen. Skolans första lärarinna var Aina Wialén från Somero. Skolan erhöll ett understöd från kommunen, vilket förutsatte ett visst miniantal elever. Tidtals tillstötte stora svårigheter att uppnå detta minimiantal elever. Ett år var situationen så beträngd, att Forsström nödgades hemkalla sin yngsta dotter från fruntimmersskolan i Åbo och sätta henne på skolbänken i hemsocknen. En mor som Forsström bisprungit, ansåg det bästa sättet att tacka för hjälpen vara att låta en dotter inskrivas i skolan. Detta belyser såväl folkets inställning till bildningsarbetet som till den allmänt uppskattade kapten Forsström, som rönte ett visst motstånd i skolfrågan. Men framsynt som alltid gick han sin egen väg. Icke utan fog yttrade en pettubo: ”Vi andra gör vad vi kan, men Gud och kapten gör vad de vill”.

Ytterst få sades fram till år 1888 ha åtnjutit undervisning och ännu färre hade genomgått folkskolans fullständiga kurs. I början av 1890-talet besvarades lärarinnans frågor på finska av sju elever och på svenska av minst lika många. I vissa fall kunde eleven uttrycka sig lika väl på bägge språken. Sista lärarinna var Vilhelmina Skyttä. (Granholm, Häggström 1968, 372)

  • Granholm Helge, Häggström Birger: Finby sockens historia. Virkby 1968.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.