Kota småskola, Finby

                                                                                                          Skoldatabasen

Skolan verkade från år 1910.

I Kota gård öppnades redan omkring 1910 en privat svensk småbarnsskola. Läsåret 1910-11 besöktes den av 20 elever uppdelade i tre avdelningar. Hösten 1913 beslöt överta skolan, som man hade för avsikt att hålla igång 36 veckor om året. Skolschemat omfattade de övliga läro- och läsämnena: biblisk historia, räkning, rättskrivning, välskrivning, ”åskådning” (möjligen avses skolplanscher), teckning, sång, handarbete och lekar. Kommunen och Forsström AB ingick 1919 en överenskommelse med  Karl Forsström AB om Kota skola som ägdes och upprätthölls av nämnda bolag, men erhöll kommunala och statliga bidrag. Statsunderstödet drogs sedermera in och skolan uppgick 1930 i Storö reducerade folkskola.

Den elementära undervisningen på Storön ordnades så att Emilia Vilén höll en 18 veckor lång kurs den s.k. Itäinen alikansakoulu och en lika lång kurs i Läntinen alikansakoulu. Den förra inrymd ett par år i en förhyrd lokal på Sutarby, Från 1925 var den stationerad i kyrkobyn. Ej heller den västra småskolan, belägen i Förby, hade från början något eget hem. Åren 1926 och 1927 uppfördes emellertid ett skolhus på en donerad tomt. Den lägre undervisningen koncentrerades till den 1927 invigda skolan. De sju eleverna från östra Storön skjutsades till Förby.  (Granholm, Häggblom 1968, 375)

  • Granholm Helge, Häggblom Birger: Finby sockens historia. Virkby 1968.

1 reaktion på ”Kota småskola, Finby”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.