Pettu privata småskola, folkskola, Finby

                                                                                                          Skoldatabasen

 

 

 

 

 

 

Pettu skola (Söderström: SFV kalender 1962, 45)

Skolan verkade 1906-1972 (?).

Mellan åren 1906 och 1912 verkade på ön Pettu en av Karl Forsström AB igångsatt privat svensk småskola. Hösten 1921 återupptogs verksamheten på bolagets försorg i en liten byggnad invid Pettu Storgård. Den fortsatte 1927 på initiativ av makarnas Thyra och Henrik Renqvist samt fru Fanny Söderström i form av en privat svensk folkskola med förkortad lärokurs. Efter magister Filip Forsströms död grundade familjebolaget till hans minne en fond, med vars medel styrelsen beslöt bygga Pettu skolhus. Arkitekt Bertel Jung gav huset form. Med sällspord entusiasm gick öborna in för saken. Rik och fattig ställde i tur och ordning till kaffekalas, och gästerna betalade för varje kopp. Med sålunda insamlade medel köptes möbler och undervisningsmaterial. Aldrig har väl gummorna på ön druckit så mycket kaffe som då, och en sådan samfälld insats som det för enahanda ändamål anordnade stora lotteriet kan med skäl anses vara unikt i folkbildningens hävder. Från år 1928 har eleverna fått mat i skolan och från höstterminen 1924 sgs. alla skolförnödenheter gratis. Först 1931 anhöll direktionen om sådant bidrag som andra skolor tilldelades för böcker och bespisning. Dittills hade bolaget och öborna själva stått för nästan alla kostnader. Donationer till elev- och lärarbibliotek, till klädhjälp åt elever osv. har sänts från föreningen Allsvensk samling och från Svenska Bildningens Vänner. Skolan fick också understöd från Skolstyrelsen. Själva skolhuset ägdes av bolaget ända till 1940 då det övertogs av kommunen och fungerade länge som Utöarnas folkskola med förkortad lärokurs. Från Utö skjutsades barnen till den högre folkskolan på Pettu. I menförestider inkvarterades de långväga eleverna på skolön. Den första tiden fick skolan också elever från Utö, men mdet kilometerbreda sundet var allför farligt de tider på året då isarna inte bar så utöborna ville hellre gå i egen skola.

Som lärarinna anställdes fröken Saga Grönfors (sedermera fru Signell), som efter kriget flyttade till Förby skola och i Pettu efterträddes av fröken Asta Helander (sedermera fru Fridell). (Granholm, Häggblom 1968, 376)

  • Granholm Helge, Häggblom Birger: Finby sockens historia. Virkby 1968.
  • Söderström Bertel: Näringar och skolväsen på Pettulandet i Finby. SFV kalender1962, 41-47.

1 reaktion på ”Pettu privata småskola, folkskola, Finby”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.