Utö folkskola, Finby

                                                                                                          SkoldatabasenUtö Finby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolan verkade 1900-40.

År 1899 befästade Finby kommunalstämma med ett klubbslag grundandet av en svensk folkskola på Utö. Skolhuset byggdes på en parcell donerad av en av ägarna till Tessvär gård. Utgifter för bygget täcktes bla. med statslån och en donation av ”Westfinska svensksinnade studenter” i Helsingfors. Den 1 augusti år 1900 stod Utö skola färdig att ta emot sin första elevkull. Lärarinnan Hulda Uppman var född på Pettu Storgård och kunde också sköta slöjdundervisningen för gossar. Från läsåret 1913-14 ersattes hon av Edit Matilda Wikström och efterträdd 1914 av Hilda Aurora Pettersson (sedermera fru Fagerholm). Lärarinnan  uppfördes på indragningsstat 1940 då skolan stängdes.

Skolan hade aldrig många elever. År 1906 hade skolan 20 barn och år 1926 fick skolan inga nya elever. År 1909 kom 6 elever från grannön Pettu. Läsåret 1944-45 undervisade Sohvi Seppälä 19 karelska barn på Utö. Efter detta har skolhuset ibland upplåtits för skärgårdsföreningarnas möten och fester. (Granholm, Häggblom 1968, 375-376)

  • Granholm Helge, Häggblom Birger: Finby sockens historia. Virkby 1968.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.