Fröjdböle skola , Kimito

                                                                                                                                 Skoldatabasen

Fröjdböle skola verkade 1906-67.

Fröjböle-elever

 

 

 

 

 

 

Elever i Fröjböle folkskola 1906-07.(Bild: Skolor förr och nu i Kimitobygden. Kalender 2021. Sagalund.)

 

 

Elever i Fröjböle folkskola 1906-07.(Bild Skolor förr och nu i Kimitobygden. Kalender 2021. Sagalund.)

Kommunalstämman beslutade i maj 1905 att man skulle grunda en skola i Mattkärr. Förberedelserna tog ett år och skolan inledde sin verksamhet i september 1906 i Brokärr och verkade där i Albert Erikssons (Brobergs) hus med Gideon Sandell som lärare. Samma höst utsåg kommunalstämman en byggnadskommitté för att bygga ett eget skolhus, som blev klart för inflyttning den 1 oktober 1908.

År 1909 hörde till Fröjböle skoldistrikt byarna Fröjdböle, Skogsböle, Lövböle, Lemnäs, Brokärr, Högmo, Koddböle, Smedsböle, Mattkärr, Påvalsböle och en del av Norrlångvik. Till skolan kom 56 elever. Julia Eriksson anställdes som hjälplärare. Sandells tjänst sköttes av en vikarie. 1910 anställdes Algot Halén (Hallén) som blev skolan trogen till 1948. Utrymmena var trånga och man bad om en tilläggsbyggnad, men det gick kommunalstämman inte med på.

En skolvecka: På måndagen 30.9. 1938 bekantade sig eleverna med Babels torn, räkning samt interpunktionen i rättskrivningen På tisdagen räknade man, läste, och sjöng. På onsdagen talade man om Guds löften till Abraham, bekantade sig med reformationen i Finland och räknade tal. På torsdagen fortsatte man räkna, lärde sig växternas delar och fick en översikt av Europas geografi. Dessutom gjorde man gymnastikövningar. På fredagen bekantade man sig med vikingen Ragnar Lodbrok, skrev en kvällsbön och en uppsats över ämnet Vår hund. Den 4 oktober var det vackert väder och barnen fick leka utomhus en timme. Sedan kom man in och fortsatte med Gustav Vasa och Finlands gränser. På lördagen berättade läraren om Sodoms förstörelse och eleverna övade sig i rättskrivning efter diktamen. Eleverna fick ledigt på eftermiddagen.

Elevantalet sjönk till 40 elever 1912 så hjälplärartjänsten drogs in. Fem år senare 1917 öppnades Brokärr privata småskola med Julia Eriksson som lärare. Hon verkade som småskollärare tills storskolan igen fick en biträdande lärare år 1923. Efter två år i högre skolan återvände Julia till småskolan och stannade där till sin pensionering. 1948. Hon efterträds av Greta Lindroos (f. Hallén) som vid skolindragningen 1967 överförs till Vreta skoldistrikt.

Hösten 1926 anställdes Vivi Karlsson (g. Sjöstrand) som andra lärare i folkskolan. Hon efterträds 1932 av Edith Wide.

Gunvor Grönqvist som var elev vid skola 1932-36 har enbart soliga minnen från sina år vid skolan.

Efter Algot Hallén blir han son Martin föreståndare i fyra år till 1952 då Fjalar Ahlskog tar över föreståndarskapet för fyra år.

År 1956 har elevantalet sjunkit så mycket att Edith Wide blir ensam lärare i folkskolan. och därmed också föreståndare Hon stannar tills hon går i pension 1967. Då hade elevantalet sjunkit till 14 och eleverna överfördes till Vreta skola.

Skolans föreståndare: Gideon Sandell 1906-10, Algot Halén 1910-48, Martin Halén 1948-52, Fjalar Ahlskog 1952-56, Edith Wide 1956-67.

  • Ruusuvuori Juha, På lärdomens stig 1649-1999 Opin tiellä. Åbo 1999.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.