Fröjdböle skola , Kimito

Fröjdböle

(Bild Ruusuvuori 1999, 88) Elever på kökstrappan i slutet av 1920-talet tillsamman med sina lärare Algot Hallén och Vivi Sjöstrand.

Fröjdböle skola verkade 1906-67.

Kommunalstämman beslutade i maj 1905 att man skulle grunda en skola i Mattkärr. Förberedelserna tog ett år och skolan inledde sin verksamhet i september 1906 i Brokärr och verkade där i Alber Erikssons (Brobergs)  hus med Gideon Sandell som lärare. Samma höst utsåg kommunalstämman en byggnadskommitté för att bygga ett egetskolhus, som blev klart för inflyttning den 1 oktober 1908.

År 1909 hörde till Fröjböle skoldistrikt byarna Fröjdböle, Skogsböle, Lövböle, Lemnäs, Brokärr, Högmo, Koddböle, Smedsböle, Mattkärr, Påvalsböle och en del av Norrlångvik..Till skolan kom 56 elever. Julia Eriksson anställdes som hjälplärare. Sandells tjänst sköttes av en vikarie.

1910 anställdes Algot Halén (Hallén) som blev skolan trogen till1948.

Utrymmena var trånga och man bad om en tilläggsbyggnad, men det gick kommunalstämman inte med på.

Elevantalet sjönk till 40 elever 1912 så hjälplärartjänsten drogs in. Fem år senare 1917 öppnades Brokärr privata småskola med Julia Eriksson som lärare. Hon verkade som småskollärare tills storskolan igen fick en biträdande lärare år 1923.Efter två år i högre skolan återvände Julia till småskolan och stannade där till sin pensionering.1948. Hon efterträds av Greta Lindroos (f. Hallén) som vid skolindragningen 1967 överförs till Vreta skoldistrikt.

Hösten 1926 anställdes Vivi Karlsson (g. Sjöstrand) som andra lärare i folkskolan. Hon efterträds 1932 av Edith Wide.

Gunvor Grönqvist som var elev vid skola 1932-36 har enbart soliga minnen från sina år vid skolan.

Efter Algot Hallén blir han son Martin föreståndare i fyra år till 1952 då Fjalar Ahlskog tar över föreståndarskapet för fyra år.

År 1956 har elevantalet sjunkit så mycket att Edith Wide blir ensam lärare i folkskolan. och därmed också föreståndare Hon stannar tills hon går i pension 1967. Då hade elevantalet sjunkit till 14 och eleverna överfördes till Vreta skola.

Ruusuvuori 1999,

  • Ruusuvuori Juha, Lärdomens tid 1649-1999 Opin tiellä. Åbo1999.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *