[:sv]Fruntimmerskolan i Viborg, Viborg[:]

[:sv]Fruntimmersskolan i Viborg (tidigare Töchterschule zu Wiburg, eller Vyborg tyska flickaskolan) var Finlands första flickaskola i Viborg från 1788 till 1937. Det grundades som en tjejklass i samband med den tyska skolan i Viborg och separerades från den till en egen skola 1805. År 1841 förvandlades Töchterschule genom kejsardekret till en svenskspråkig flickaskola.

Användningen av tyska som undervisningsspråk förklarades av det faktum att tyska, precis som i Baltikum, var det officiella språket på det gamla Finlands territorium under ryskt styre, och skolorna i de baltiska städerna under det ryska imperiet sedan 1780 fungerade under den tyska skoladministrationen i St Petersburg. Liknande tyskspråkiga skolor fungerade också i Fredrikshamn, Kexholm och Nyslott. Skolor som huvudsakligen grundades för borgerskapets behov följde de senaste utbildningstrenderna i Centraleuropa. De var ursprungligen fria och till skillnad från andra skolor öppna för alla sociala klasser. Inrättandet av flickskolor möjliggjordes av den nya skolordern som trädde i kraft i det ryska imperiet 1804. Det fanns totalt tre tyska flickskolor i Viborg på 1800-talet.

Källor:

[:]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *