Fruntimmerskolan i Viborg, Mariaskolan, Viborg

                                                                                                               Skoldatabasen

Fruntimmersskolan i Viborg (tidigare Töchterschule zu Wiburg, eller Vyborg tyska flickskolan) var Finlands första flickskola i Viborg från 1788 till 1937. Det grundades som en flickklass i samband med den tyska skolan i Viborg och separerades från den till en egen skola 1805. År 1841 förvandlades Töchterschule genom kejsardekret till en svenskspråkig flickskola.

Användningen av tyska som undervisningsspråk förklarades av det faktum att tyska, precis som i Baltikum, var det officiella språket på det gamla Finlands territorium under ryskt styre, och skolorna i de baltiska städerna under det ryska imperiet sedan 1780 fungerade under den tyska skoladministrationen i St. Petersburg. Liknande tyskspråkiga skolor fungerade också i Fredrikshamn, Kexholm och Nyslott. Skolor som huvudsakligen grundades för borgerskapets behov följde de senaste utbildningstrenderna i Centraleuropa. De var ursprungligen fria och till skillnad från andra skolor öppna för alla sociala klasser. Inrättandet av flickskolor möjliggjordes av den nya skolordern som trädde i kraft i det ryska imperiet 1804. Det fanns totalt tre tyska flickskolor i Viborg på 1800-talet.

”Adèle Weman fick möjlighet att pröva på lärarinneyrket i Mariaskolan i Viborg, där hennes äldre syster undervisade.” (Ruusuvuori 1999, 33) Kan eventuellt ha varit precis denna flickskola.

Källor:

  • Dahl, Gustav: Fruntimmersskolan i Viborg 1788-1905, Några anteckningar om Finlands äldsta flickskola. Viborg 1905.
  • Borenius, Ingrid: Flickskolan i Wiborg 1788-1937, Viborg 1937.
  • https://sv.wikipedia.org/wiki/Fruntimmersskolan_i_ViborgWikipedia (22.1.2022)
  • https://fi.wikipedia.org/wiki/Luokka:Suomen_ruotsinkieliset_oppilaitokset (22.1.2022)
  • Ruusuvuori Juha: På lärdomens stig 1649-1999) Opin tiellä.Åbo 1999.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.